ЈАСМИНА БИШЧЕВИЋ – ТОКИЋ, ПРЕДСЕДНИЦА ОДБОРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ, УЧЕСТВОВАЛА ЈЕ НА ДРУГОЈ МЕЂУНАРОДНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ ШКОЛСКИХ И СТУДЕНТСКИХ ДОМОВА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ У ПОДГОРИЦИ