Седма сједница Одбора за економску и финансијску политику