Симпозиј о јачању здравственог система у превенцији и лијечењу менталних болести