Materijali 2022-2026

Prijedlozi Zakona

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MATERIJALNOJ PODRŠCI OBITELJIMA S DJECOM U FBIH

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O RUDARSTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O ADVOKATURI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O UTVRĐIVANJU NASELJENIH MJESTA I O IZMJENAMA U NAZIVU NASELJENIH MJESTA U ODREĐENIM OPĆINAMA

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O MIROVINSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

 

PREDLAGATELJ: Amir Ibrović

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA KAZNANOEG ZAKONA FEDERACIJE BIH

 

Predlagatelji: Admir Čavalić i Damir Nikšić

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O GRADU NOVI TRAVNIK - SKRAĆENI POSTUPAK

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM PLANIRANJU I KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA NA RAZINI FEDERACIJE BiH

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O IZMIRENJU OBVEZA PO OSNOVI RAČUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE U FEDERACIJI BIH

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O MIROVINSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU (žurni postupak)

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

Predlagatelj: Kenela Zuko (SDA)

Mišljenje Vlade FBIH

Mišljenje Vlade FBIH

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O PLINOVODU "JUŽNA INTERKONEKCIJA BOSNA I HERCEGOVINA I REPUBLIKA HRVATSKA" (žurni postupak)

Predlagatelj: Klub zastupnika SDA

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O PLINOVODU "JUŽNA INTERKONEKCIJA BOSNA I HERCEGOVINA I REPUBLIKA HRVATSKA" (skraćeni postupak)

Predlagatelj: Klub zastupnika SDA

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O RADU (skraćeni postupak)

 

Mišljenje Vlade FBIH/ Amandmani

Amandmani - Admir Čavalić (Izjašnjenje Vlade FBIH o amandmanima)

Amandman - Amir Ibrović

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠENJU PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2024. GODINE

 

AMANDMANI

Amandman - Vlada Federacije BIH

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2024. GODINU

 

AMANDMANI

Amandman Haris Šabanović

Amandman - Vlada Federacije BIH

Amandman - Mahir Mešalić

Amandman - Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Amandman - Slaven Raguž

Amandman - Mara Đukić

Amandman - Dajana Čolić

Amandmani - Marijana Hrvić-Šikuljak

Amandman - Hajrudin Žilić

Amandman 1 - Klub zastupnika DF-a

Amandman 2 - Klub zastupnika DF-a

Amandman 1 - Hamdija Abdić i dr.

Amandman 2 - Hamdija Abdić i dr.

Amandman - Almedin Aliefendić

Amandman - Indira Omeragić i Begajeta Čaušević

Amandman - Povjerenstvo za pitanje mladih

Amandmani - Klub zastupnika SDA

Amandman - Haris Šabanović

Zaključak br. 1 - Admir Čavalić

Zaključak br. 2 - Admir Čavalić

Zaključak - Klub zastupnika NES i Stranke za BIH

Razmatrala Vlada

IZJAŠNJENJE VLADE FBIH NA PODNESENE AMANDMANE NA PRORAČUN

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Prijedlog Zakona o fiskalnim sistemima

PREDLAGATELJ: Admir Čavalić

MIŠLJENJE VLADE FBIH

Mišljenje Vlade FBIH

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO (ŽURNI POSTUPAK)

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O IZVRŠENJU KAZNENIH SANKCIJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O KONTROLI CIJENA

Mišljenje Vlade FBIH/ Amandmani

Amandmani - Admir Čavalić (Izjašnjenje Vlade FBIH na amandmane)

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O PODUZETNIČKOJ INFRASTRUKTURI U FEDERACIJI BIH

 

VLADA FBiH

AMANDMAN

 

Amandman - Admir Čavalić (Izjašnjenje Vlade FBIH na Amandman Admira Čavalića)

 

Amandmani - Vlada FBIH

 

Amandmani - Admir Čavalić (Izjašnjenje Vlade FBIH na Amandmane Admira Čavalića)

 

Amandman - Admir Čavalić (Izjašnjenje Vlade FBIH na amandman)

 

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O POTICANJU RAZVOJA MALE PRIVREDE U FEDERACIJI BiH

 

AMANDMANI

Amandman - Admir Čavalić

Izjašnjenje Vlade FBIH na Amandman Admira Čavalića

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE  FINANCIJSKOG PLANA ZZOiR FBIH ZA 2023.GODINU- Izmjene i dopune financijskog plana fonda solidarnosti, Odluka o načinu izvrsavanja REBALANSA financijskog plana ZZOiR

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O IZDAVANJU I USMJERAVNJU DIJELA PRIHODA PODUZEĆA OSTVARENOG KORIŠTENJEM HIDROAKOMULACIJSKIH OBJEKATA-skraćeni postupak

 

Predlagatelj: Klub zastupnika HDZ-a

 

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Mišljenje Vlade FBIH

Zaključak - Grad Konjic

ZAKLJUČCI

Zaključak- Grad Živinice TK

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA FEDERACIJE BiH ZA 2023. godinu žurni postupak -20.10.2023.

 

 

Amandman - Slaven Raguž

Amandman - Bajro Makić

Amandman - Klub zastupnika Stranka za BIH

Amandman - Indira Omeragić

Amandman - Hajrudin Žilić

Amandman - Klub zastupnika NES-a

Amandman - Ivica Šarić

Amandman - Adisa Kokić-Hinović

Amandman - Kenela Zuko

Amandman - Kenela Zuko

Amandman - Kenela Zuko

Amandman - Edita Mazić

Amandman - Edita Mazić

Amandman - Nezir Pivić

Amandmani - Klub zastupnika SDA

Amandman - Melika Mahmutbegović

Amandman - Melika Mahmutbegović/Begajeta Čaušević

Amandman - Melika Mahmutbegović

Amandman - Melika Mahmutbegović

 

IZJAŠNJENJE VLADE FBIH NA PODNESENE AMANDMANE

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2023. godinu žurni postupak REBALANS 20.10.2023.

 

 

Vlada FBiH

PISMO

Amandman - Marijana Hrvić-Šikuljak

Amandman - Ivica Šarić

Amandmani - Klub zastupnika SDA

 

IZJAŠNJENJE VLADE FBIH NA PODNESENE AMANDMANE

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA RAZVOJAČENIH BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

 

NA 5. REDOVITOJ SJEDNICI ZASTUPNIČKOG DOMA ODRŽANOJ 27.09.2023. GODINE USVOJEN.

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

NA 5. REDOVITOJ SJEDNICI ZASTUPNIČKOG DOMA ODRŽANOJ 27.09.2023. GODINE USVOJEN.

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Prijedlog Zakona o doprinosima

Predlagatelj: Fadil Novalić

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Prijedlog Zakona o porezu na dohodak

Predlagatelj: Fadil Novalić

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o roditeljima njegovateljima u FBiH

Predlagatelj: Fadil Novalić

Mišljenje Vlade FBIH/Amandmani

Mišljenje Vlade FBIH

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA(skraćeni postupak)

Predlagatelji: Admir Čavalić i Haris Silajdžić

ZAKLJUČAK VLADE

MIŠLJENJE

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Usuglašavanje Prijedloga Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona federacije Bosne i Hercegovine

Predlagatelj: Dennis Gratz

MIŠLJENJE VLADE/AMANDMANI

Mišljenje Vlade FBIH

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O UJEDNAČAVANJU MIROVINA OSTVARENIH PO ZAKONU O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA BOSNE I HERCEGOVINE

 

NA 5. REDOVITOJ SJEDNICI ZASTUPNIČKOG DOMA ODRŽANOJ 27.09.2023. GODINE USVOJEN.

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O KONSTITUIRANJU NOVIH OPĆINA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE I IZMJENI PODRUČJA OPĆINA PODIJELJENIH MEĐUENTITETSKOM I MEĐUKANTONALNOM-MEĐUŽUPANIJSKOM CRTOM)

NA 5. REDOVITOJ SJEDNICI ZASTUPNIČKOG DOMA ODRŽANOJ 27.09.2023. GODINE USVOJEN.


 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju tražbina građana u postupku privatizacije

 

Amandman - Admir Čavalić

Izjašnjenje Vlade FBIH na amandman zastupnika Admira Čavalića

NA 5. REDOVITOJ SJEDNICI ZASTUPNIČKOG DOMA ODRŽANOJ 27.09.2023. GODINE USVOJEN.

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O OBVEZNIM OSIGURANJIMA U PROMETU

 

NA 5. REDOVITOJ SJEDNICI ZASTUPNIČKOG DOMA ODRŽANOJ 27.09.2023. GODINE USVOJEN.

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE NA JAVNE PRIHODE ( SKRAĆENI POSTUPAK )

 

Amandman Vlade FBIH

NA 5. REDOVITOJ SJEDNICI ZASTUPNIČKOG DOMA ODRŽANOJ 27.09.2023. GODINE USVOJEN.


 

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2023. godinu žurni postupak REBALANS 5.7.2023. BAF8ABEF - POVUČEN IZ PARLAMENTARNE PROCEDURE

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA FEDERACIJE BiH ZA 2023. godinu žurni postupak -5.7.2023. 0A554978

 

AMANDMANI

SAFET KOVAČEVIĆ

SLAVEN RAGUŽ

HAJRUDIN ŽILIĆ

MARIJANA HRVIĆ-ŠIKULJAK

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Prijedlog Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine

Amandmani HDZ BIH-HNS

Amandmani - Odbor za boračka i invalidska pitanja

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o riznici u Federaciji BiH

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Prijedlog Zakona o prijevozu opasnih materija

Amandmani Vlade FBIH

Amandman Admira Čavalića

 

Zaključak Vlade FBiH

PISMO-povlačenje Zakona

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O KONCESIJAMA (skraćeni postupak)

Predlagatelji: Damir Nikšić i Sanela Klarić

 

AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBIH

Predlagatelj: Admir Čavalić

Mišljenje Vlade/ Amandmani

Mišljenje Vlade FBIH

 

AKT/ PREGLEDAČ Prijedlog Zakona o električnoj energiji Federacije BiH
MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Amandmani na Prijedlog Zakona (Klub zastupnika HDZ-a)

Amandman na Prijedlog Zakona (Admir Čavalić)

Amandman na Prijedlog Zakona (Haris Silajdžić)

Izjašnjenje Vlade FBIH na podnesene Amandmane na Prijedlog Zakona

 

AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog Zakona o registru osoba pravomoćno osuđenih za kaznena djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima u Federaciji BiH

Predlagatelji: Lana Prlić i Aner Žuljević

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

MIŠLJENJE VLADE FBIH

Amandmani na Prijedlog Zakona - Admir Čavalić

 

AKT/ PREGLEDAČ
 
Predlagatelji: Admir Čavalić i Irfan Durić
MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Mišljenje Vlade FBIH

Izjašnjenje Vlade FBiH na amandmane Prijedloga zakona

Zaključak Vlade FBIH

 

AKT/ PREGLEDAČ
 
Predlagatelji: Admir Čavalić i Irfan Durić
MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Mišljenje Vlade FBIH

Zaključak Vlade FBIH

 

AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog Zakona o dopuni zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH

Predlagatelj: Damir Arnaut

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O RASELJENIM OSOBAMA I POVRATNICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE I IZBJEGLICAMA IZ BIH

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ZAKONA O ENERGIJI I REGULACIJI ENERGETSKIH DJELATNOSTI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

IZVJEŠĆE S JAVNE RASPRAVE

 

AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog Zakona o izmjeni Kaznenog zakona FBiH – skraćeni postupak

Predlagatelji: Safet Omerović i Admir Čavalić

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI Mišljenje Vlade FBIH

 

AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije

 

POPRATNO PISMO

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Amandmani na Prijedlog Zakona (Klub zastupnika HDZ-a)

Amandmani na Prijedlog zakona - Admir Čavalić

Amandmani na Prijedlog Zakona - Vlada FBIH

Izjašnjenje Vlade FBIH na podnesene Amandmane na Prijedlog Zakona

 

AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o radu

Predlagatelj: Klub zastupnika Naša Stranka

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI Mišljenje Vlade FBIH

 

AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama

Predlagatelj: Slaven Raguž

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI Mišljenje Vlade FBIH

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

AKT/ PREGLEDAČ Odluka Visokog predstavnika – Zakon o dopuni Kaznenog zakona FBiH

 

AKT/ PREGLEDAČ Odluka Visokog predstavnika kojom se deblokira imenovanje Vlade FBiH

 

AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u Federaciji Bosne i Hercegovine

Predlagatelji: Amir Purić i Admir Čavalić

MIŠLJENJE VLADE/PRIMJEDBE

MIŠLJENJE VLADE FBiH

 

 

 

Nacrti Zakona

 

AKT/ PREGLEDAČ

NACRT ZAKONA O SOCIJALNIM USLUGAMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

AKT/ PREGLEDAČ

NACRT ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA NA PARNIČNO SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU 

 

AKT/ PREGLEDAČ

NACRT ZAKONA O SPORTU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

VLADA FBIH

MIŠLJENJE

 

AKT/ PREGLEDAČ

NACRT ZAKONA O JEDINSTVENIM NAČELIMA I OKVIRU MATERIJALNE PODRŠKE LICA SA INVALIDITETOM

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

NACRT ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVANOM OSIGURANJU

 

Predlagatelji: Grupa zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta FBIH

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

NACRT ZAKONA O LIKVIDACIJSKOM POSTUPKU (Vl. broj 03-02-127-2024)

 

AKT/ PREGLEDAČ

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VRAĆANJU,DODJELI I PRODAJI STANOVA

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

NACRT ZAKONA O DJELATNOSTI PSIHOLOGA U FEDERACIJI BiH

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Nacrt Zakona o unutarnjoj trgovini

 

AKT/ PREGLEDAČ

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA

 

PREDLAGAČI

Edina Gabela i Admir Čavalić, zastupnici

 

AKT/ PREGLEDAČ

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA

Predlagatelj: Admir Čavalić

 

Mišljenje Vlade FBIH/Amandmani

Mišljenje Vlade FBIH

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA RAZVOJAČENIH BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

POVUČEN IZ PARLAMENTARNE PROCEDURE

 

AKT/ PREGLEDAČ

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI OBITELJSKOG ZAKONA FEDERACIJE BIH

NA 5. REDOVITOJ SJEDNICI ZASTUPNIČKOG DOMA ODRŽANOJ 27.09.2023. GODINE USVOJEN.

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU 

NA 5. REDOVITOJ SJEDNICI ZASTUPNIČKOG DOMA ODRŽANOJ 27.09.2023. GODINE USVOJEN.

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM PLANIRANJU I KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA NA NIVOU FEDERACIJE BiH

NA 5. REDOVITOJ SJEDNICI ZASTUPNIČKOG DOMA ODRŽANOJ 27.09.2023. GODINE USVOJEN.

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Nacrt Zakona o jakim alkoholnim pićima

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Nacrt Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prekršajima

 

AKT/ PREGLEDAČ

NACRT ZAKONA O RADU REDOVITIH STUDENATA I UČENIKA U FBIH

PREDLAGATELJI: Admir Čavalić i Haris Silajdžić

Mišljenje Vlade FBIH na Nacrt Zakona

 

AKT/ PREGLEDAČ

Nacrt Zakona o uporabi znakovnog jezika na razini FBiH

Predlagatelj: Admir Čavalić

Zaključak Vlade FBIH

 

 

 

Akti Ustavnog suda FBIH

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Presuda Ustavnog suda broj: U-26/22

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Odluka U -15/11 od 30.11.2023. godine

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Odluka Ustavnog suda FBiH  U-12/23 

 

AKT/ PREGLEDAČ

Odluka Ustavnog suda FBiH  U-13/23 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Presuda Ustavnog suda FBiH broj U-17/22 od 13.06.2023. godine

 

AKT/ PREGLEDAČ

Rješenje Ustavnog suda Federacije BiH U-27/22

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Rješenje Ustavnog suda Federacije BiH U-17/23

 

AKT/ PREGLEDAČ

Rješenje Ustavnog suda Federacije BiH U-18/17

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Presuda Ustavnog suda FBiH  U-25/17

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Presuda Ustavnog suda FBiH  U-2/22 

 

AKT/ PREGLEDAČ

Presuda Ustavnog suda FBIH broj U-22/21

 

AKT/ PREGLEDAČ

Presuda Ustavnog suda FBiH  U-13/22 

 

AKT/ PREGLEDAČ

Rješenje Ustavnog suda Federacije BiH U-46/22

 

 

 

 

Pregled dostavljenih prijedloga odluka

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVATANJU ZADUŽENJA PO UGOVORU O ZAJMU IZMEĐU BiH I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA REALIZACIJU PROJEKTA KORIDOR VC MOSTAR SJEVER-MOSTAR JUG

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O PRIVREMENOM FINANSIRANJU ZAVOD ZA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD 01.01-31.03.2024. GODINE 

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O PRIVREMENOM FINANSIRANJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD JANUAR-MART 2024. GODINE

 

AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH

AMANDMANI

Amandman - Amir Purić

Izjašnjenje Vlade FBIH na Amandman Amira Purića

 

AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog za usvajanje Platforme za mir

 

AKT/ PREGLEDAČ

INFORMACIJA O IZVRŠENIM REVIZIJAMA PRIVATIZACIJE DRŽAVNOG KAPŠITALA PRIVREDNIH DRUŠTAVA I BANAKA U FBIH ZA PERIOD SIJEČANJ-LIPANJ2023

 

AKT/ PREGLEDAČ

Godišnje Izvješće o upravljanju Garancijskim fondom za 2022. godinu

 

AKT/ PREGLEDAČ

Izvješće o implementaciji Strategije upravljanja dugom u FBIH u 2022. god

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVATANJU ZADUŽENJA PO SPORAZUMU O ZAJMU IZMEĐU BiH I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (IBRD) ZA PROGRAM INTEGRIRANOG RAZVOJA KORIDORA SAVE I DRINE PRIMJENOM VIŠEFAZNOG PROGRAMSKOG PRISTUPA

 

AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog plana Proračuna FERK-a za plansko razdoblje 2024.-2026. godina

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU STRATEGIJE ZAPOŠLJAVANJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

AKT/ PREGLEDAČ

Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane “EPHZHB 1” od Gospodarskog društva Javno poduzeće “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” d.d. Mostar s Prijedlogom zaključka

NA 5. REDOVITOJ SJEDNICI ZASTUPNIČKOG DOMA ODRŽANOJ 27.09.2023. GODINE USVOJEN ZAKLJUČAK O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI.

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA DOPUNU STATUTA FEDERALNOG ZAVODA ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog za razrješenje potpredsjedavajuće Predstavničkog doma PFBiH iz reda ostalih, dostavlja se

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADE REGULACIONOG PLANA HISTORIJSKOG GRADSKOG PODRUČJA JAJCE ZA PERIOD OD DESET GODINA 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvitak (IBRD) za Projekt unapređenja kvalitete zraka

 

NA 5. REDOVITOJ SJEDNICI ZASTUPNIČKOG DOMA ODRŽANOJ 27.09.2023. GODINE USVOJENA.

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU ZADUŽENJA PO SPORAZUMU O ZAJMU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (IBRD)ZA PROJEKAT FINANCIRANJA RAZVOJNE POLITIKE ZDRAVSTVENOG SEKTORA

NA 5. REDOVITOJ SJEDNICI ZASTUPNIČKOG DOMA ODRŽANOJ 27.09.2023. GODINE USVOJENA.

 

 

AKT/ PREGLEDAČ ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA PRAVILA USTANOVE ZA SOCIJALNO ZBRINJAVANJE, ODGOJ I OBRAZOVANJE - SARAJEVO

 

AKT/ PREGLEDAČ ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA PRAVILA USTANOVE ZA SOCIJALNO ZBRINJAVANJE I ZDRAVSTVENU NJEGU - LJUBUŠKI

 

AKT/ PREGLEDAČ ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA PRAVILA USTANOVE ZA SOCIJALNO ZBRINJAVANJE I ZDRAVSTVENU NJEGU - BAKOVIĆI

 

AKT/ PREGLEDAČ ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA PRAVILA USTANOVE ZA SOCIJALNO ZBRINJAVANJE, ZDRAVSTVENU NJEGU, ODGOJ I OBRAZOVANJE - PAZARIĆ

 

AKT/ PREGLEDAČ ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA PRAVILA USTANOVE ZA SOCIJALNO ZBRINJAVANJE I ZDRAVSTVENU NJEGU - DRIN

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI REGULACIONOG PLANA ŠTRBAČKI BUK ZA PERIOD OD 10 GODINA

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA OBRAČUN SREDSTAVA U ZDRAVSTVU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2017.GODINU

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA OBRAČUN SREDSTAVA U ZDRAVSTVU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2018.GODINU

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA OBRAČUN SREDSTAVA U ZDRAVSTVU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020.GODINU

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA OBRAČUN SREDSTAVA U ZDRAVSTVU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021.GODINU

 

AKT/ PREGLEDAČ ODLUKA O IZDVAJANJU SREDSTAVA U FOND SOLIDARNOSTI FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2023. GODINU

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN ZAVODA ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BIH ZA 2022. GODINU

 

AKT/ PREGLEDAČ Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za Financijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za 2023. godinu

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANSIJSKOG PLANA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FBIH ZA 2021. GODINU (KONSOLIDOVANI)

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANSIJSKOG PLANA FEDERALNOG FONDA SOLIDARNOSTI ZA 2021. GODINU (ANEX I)

 

 

Pregled podnesenih informacija izvješća/odluka, strategija radi informiranja

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

IZVJEŠĆE O RADU FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM FBIH ZA 2023. GOD.

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

ANALITIČKO IZVJEŠĆE FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

Informacija o primjeni Krivičnog zakona Federacije BiH i stanju kriminaliteta u FBiH za 2023.god

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog odluke o davanju predhodne suglasnosti za kreditno zaduženje "JP Elektroprivreda BiH"d.d. Sarajevo kod EBRD za realizaciju Projekta "Izgradnja fotonaponske elektrane Gračanica 1 i fotonaponske elektrane Gračanica 2

 

AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog odluke o davanju predhodne saglasnosti za kreditno zaduženje "JP Elektroprivreda BiH"d.d. Sarajevo kod EBRD za realizaciju Projekta "Izgradnja fotonaponske elektrane Gračanica 1 i fotonaponske elektrane Gračanica 2

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

Izvještaj o poslovanju JP ELEKTROPRIVREDA D.D Sarajevo za 2022. godinu, Izvještaj o poslovanju JP ELEKTROPRIVREDA HZHB D.D MOSTAR za 2022. godinu i Izvještaj o poslovanju BH-GAS d.o.o. Sarajevo za 2022. godinu

 

AKT/ PREGLEDAČ

IZVJEŠĆE O RADU FEDERALNOG MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZA PERIOD 01.01.2023.GOD.

 

AKT/ PREGLEDAČ

Strategija razvoja  sistema socijalne i dječije zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine 2024.-2030.godine 

 

AKT/ PREGLEDAČ

INFORMACIJA O STANJU SIGURNOSTI NA PODRUČJU FEDERACIJE BIH ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2023. GOD.

 

AKT/ PREGLEDAČ

GODIŠNJE IZVJEŠĆE VISOKOG SUDSKOG I TUŽITELJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2023.GOD.

 

AKT/ PREGLEDAČ

Godišnje izvješće o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH za 2023 godinu

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI ZONING PLANA URBANOG PODRUČJA KULEN VAKUF-KLISA ZA RAZDOBLJE OD 10 GODINA

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI ZONING PLANA URBANOG PODRUČJA MARTIN BROD OD 10 GODINA

 

AKT/ PREGLEDAČ

Dostava Izvješća o izvršenju programa rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji BiH za 2023.godinu

 

AKT/ PREGLEDAČ

Izvješća Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2023. godine

 

AKT/ PREGLEDAČ

STRATEGIJA RAZVOJA MALE PRIVREDE FEDERACIJE BiH ZA RAZDOBLJE 2022.-2027. GODINE

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Informacija o izvršenju Budžeta Federalnog tužilaštva FBiH za 2023. godinu

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

INFORMACIJA O IZVRŠENIM REVIZIJAMA PRIVATIZACIJE DRŽAVNOG KAPŠITALA PRIVREDNIH DRUŠTAVA I BANAKA U FBIH ZA PERIOD SRPANJ - PROSINAC 2023

 

AKT/ PREGLEDAČ

Informacija o provedbi Strateške platforme razvoja obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja u BIH za period 2014-2020, dostavlja se

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVATANJU ZADUŽENJA PO UGOVORU O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE ZA REALIZACIJU PROJEKTA VJETROELEKTRANA VLAŠIĆ

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

KVARTALNO IZVJEŠĆE O DUGU Q4/2023

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

IZVJEŠĆE O RADU FEDERALNOG MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZA PERIOD 01.01. DO 31.12. 2023.GOD.

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKO MATERIJALNOM POSLOVANJU FEDERALNE AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM ZA RAZDOBLJE 01.01-30.06.2023 GODINE

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PROGRAM RADA VLADE FEDERACIJE BIH ZA 2024. GODINU 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Zaključci Odbora za energetiku, rudarstvo i industriju

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

STRATEGIJA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA FEDERACIJE BiH 2021-2027. GOD.

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Izvještaj o Odlukama o pomilovanju pravomoćno osuđenih osoba donesenim u 2023.godini

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU DODATNOG ZADUŽENJA PO SPORAZUMU O ZAJMU IZMEĐU BIH I OPEC FONDA ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ ZA REALIZACIJU PROJEKTA KORIDOR VC DIONICA: NEMILA -DONJA GRAČANICA (ZENICA SJEVER) PODDIONICA:VRANDUK-PONIRAK

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BOSNE I HERCEGOVINE"AUTOCESTA NA KORIDORU Vc",ZA RAZDOBLJE OD 20 GODINA

 

AKT/ PREGLEDAČ

INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA U POSTUPKU IZDAVANJA ENERGETSKE DOZVOLE ZA IZGRADNJU FOTONAPONSKE ELEKTRANE "LENA 1 I "LENA 2" OD PRIVREDNOG DRUŠTVA SOLAR LENA D.O.O. GRUDE SA PRIJEDLOGOM ZAKLJUČAKA

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJU FEDERACIJE BIH PO OSNOVU EMISIJE (9M) TREZORSKIH ZAPISA NA DAN 12.12. 2023. GODINE

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN ZZOR FBIH ZA 2024. GODINU I ODLUKA O NAČINU IZVRŠAVANJA

 

AKT/ PREGLEDAČ

INFORMCIJA O PROVOĐENJU ZAKONA O FINANCIJSKOJ KONSOLIDARIZACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVAU FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

AKT/ PREGLEDAČ

Izvješće o radu za 2022. god. i finansijski plan za program rada komisije za vrijednosne papire FBiH za 2023. godinu

 

Zaključak Amir Purić

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN FZ ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2024. GODINU I PROCJENU PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU I ODLUKU O IZVRŠAVANJU FNANCIJSKOG PLANA FZ ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2024. GODINU

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa (6M) na dan 25. 04 2023. godine

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA OBRAČUN SREDSTAVA U ZDRAVSTVU U FEDERACIJI BIH ZA 2022. GODINU

 

AKT/ PREGLEDAČ

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O REALIZACIJI STRATEGIJE REFORME UPRAVLJANJA JAVNIM FINANSIJAMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 2021-2025 (GIR)  ZA IZVJEŠTAJNI PERIOD OD 01.01 2021 DO 31.12 2021 

 

AKT/ PREGLEDAČ

Izvješće o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine (Aukcija 28.11 2023.- 2Y-10 mil.) 

 

AKT/ PREGLEDAČ

ODLUKA O IZDVAJANJU SREDSTAVA U FOND SOLIDARNOSTI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2024. GODINU

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZZO I REOSIGURANJA FBIH ZA 2022. GODINU I IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA FEDERALNOG FONDA SOLIDARNOSTI ZA 2022.GOD. (ANEX I)

 

AKT/ PREGLEDAČ

STRATEGIJA ZA PREVENCIJU I BORBU PROTIV NASILJA U OBITELJI 2024-2027.GOD

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O ODOBRAVANJU NABAVE PROSTORIJA ZA SMJEŠTAJ FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE LICA SA INVALIDITETOM FEDERACIJE BIH

 

AKT/ PREGLEDAČ

STRATEGIJA INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA F BiH (IPP FBIH) ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2027.GODINE

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU ZADUŽENJA PO SPORAZUMU O ZAJMU IZMUĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (IBRD) ZA DRUGI PROJEKAT PODRŠKE ZAPOŠLJAVANJA

 

AKT/ PREGLEDAČ IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKO MATERIJALNOM POSLOVANJU FEDERALNE AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM ZA RAZDOBLJE 01.01-30.06.2023 GODINE

 

AKT/ PREGLEDAČ INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA U POSTUPKU IZDAVANJA ENERGETSKE DOZVOLE ZA IZGRADNJU VE "ŠKADIMOVAC"PRIVREDNOG DRUŠTVA "RWP VIROROG"D.O.O. GLAMOČ SA PRIJEDLOGOM ZAKLJUČAKA

 

AKT/ PREGLEDAČ IZVJEŠĆE O POSLOVANJU AGENCIJE ZA BANKARSTVO F BIH ZA 2022.GOD. SA INFORMACIJOM O SUBJEKTIMA BANKARSKOG SUSTAVA F BIH SA STANJEM NA DAN 31.12.2022.GOD. I IZVJEŠĆE O RADU OMBUDSMENA ZA BANKARSKI SUSTAV F BIH ZA 2022.GODINU

 

AKT/ PREGLEDAČ STRATEGIJA UPRAVLJANJA DUGOM 2023.-2025.

 

AKT/ PREGLEDAČ KVARTALNO IZVJEŠĆE O DUGU Q3/2023 

 

AKT/ PREGLEDAČ

Izvješće o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije obveznica ( AUKCIJA 31.10.2023-3Y-20mil.) 

 

AKT/ PREGLEDAČ

Izvješće "Zaposleni u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BIH"

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG REZOLUCIJE O PRUŽANJU POMOĆI CIVILNOM STANOVNIŠTVU GAZE

AMANDMANI

Amandman -Klub zastupnika SDA,DF,Stranka za BiH,NES

 

AKT/ PREGLEDAČ

Izvještaj o preventivnom programu ranog otkrivanja slabovidnosti kod djece uzrasta 4 i 5 godina "Pregledaj-progledaj" u Federaciji BIH

 

AKT/ PREGLEDAČ

Godišnje izvješće o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

 

AKT/ PREGLEDAČ

INFORMACIJA O VANJSKOM I UNUTRAŠNJEM DUGU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

AKT/ PREGLEDAČ

KONAČNO IZVJEŠĆE O IMPLEMENTACIJI "STRATEGIJE RAZVOJA INDUSTRIJE TEKSTILA, ODJEĆE, KOŽE I OBUĆE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE" ZA RAZDOBLJE 2013-2023. GODINA

 

AKT/ PREGLEDAČ

IZVJEŠTAJ O RADU NADZORNOG ODBORA FEDERALNO ZAVODA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJA ZA 2022. GODINU

 

AKT/ PREGLEDAČ

IZVJEŠĆE O RADU KOMISIJE ZA KONCESIJE FEDERACIJE BIH ZA 2022.GODINU

 

AKT/ PREGLEDAČ IZVJEŠĆE O RADU FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2022. GODINU

 

AKT/ PREGLEDAČ Informacija o procesu monitoringa i evaluacije u privrednim društvima koja su dobila financijsku pomoć u 2020.godini (br.Vlade FBiH 03-14-520/2021)

 

AKT/ PREGLEDAČ IZVJEŠTAJ O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ "TEKUĆA REZERVA" VLADE FBIH za 2023. godinu za period 1.1.2023.-31.12.2023. 

 

AKT/ PREGLEDAČ Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuća rezerva“ Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu za period 01.01. do 30.06.2023. godine na propisanim obrascima

 

AKT/ PREGLEDAČ IZVJEŠĆE O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ "TEKUĆA REZERVA" VLADE FEDERACIJE BIH ZA 2022.GOD. ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.12.2022 GODINE

 

AKT/ PREGLEDAČ Izvještaj o radu FERK-a za 2022. godinu

 

AKT/ PREGLEDAČ

INFORMACIJA O PRIMJENI KRIVIČNOG ZAKONA FBIH I STANJU KRIMINALITETA U FBIH ZA 2022. GODINU

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Godišnji plan zaduživanja za 2023. godinu

 

AKT/ PREGLEDAČ Zaključak Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u vezi usvajanja Programa rada Vlade FBiH

 

AKT/ PREGLEDAČ Zaključak Vlade FBiH u povodu Incijative potpredsjednika FBiH Igora Stojanovića,za izmjenu kaznenog zakonodavstva u FBiH 

 

AKT/ PREGLEDAČ Zaključci Etičke komisije u vezi sa primjenom Etičkog kodeksa zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH

 

AKT/ PREGLEDAČ Zaključci Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku  (vezani za Agenciju za privatizaciju)

 

AKT/ PREGLEDAČ

Zaključci o hitnoj dodatnoj zaštiti stanovništva FBiH u slučaju kontaminacije radioaktivnošću usljed moguće eskalacije rata u Ukrajini

PREDLAGATELJ: Amir Ibrović

 

AKT/ PREGLEDAČ Godišnje izvješće o poslovanju Javnog preduzeća Željeznice FBiH

 

AKT/ PREGLEDAČ
 

 

AKT/ PREGLEDAČ Izvješće o izvršenju Programa rada Agencije za reviziju privatizacije u FBiH za 2022. godinu

 

AKT/ PREGLEDAČ Godišnje Izvješće VSTV-a BiH za 2022. godinu

 

AKT/ PREGLEDAČ

ŠUMARSKI PROGRAM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - OPCI DIO

 

AKT/ PREGLEDAČ

SAŽETAK FEDERALNOG MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE,VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA PO DVOGODIŠNJIM IZVJEŠĆIMA O PROVOĐENJU PROGRAMA MJERA PLANOVA UPRAVLJANJA VODAMA ZA VODNA PODRUČJA RIJEKE SAVE I JADRANSKOG MORA U FEDERACIJI BIH (2016-2021)

 

AKT/ PREGLEDAČ

Federalna strategija zaštite okoliša 2022.-2032. i Strategija upravljanja vodama Federacije BiH 2022.-2032.

 

AKT/ PREGLEDAČ

Inicijativa za međusobno dogovaranje na trajnoj osnovi između kantona i federalne vlasti u oblasti turizma i upućuje Parlamentu FBiH da zaključkom odredi način i nosioce pripreme dokumenta u pogledu nadležnosti kantona i federalne vlasti za dogovaranje na trajnoj osnovi

 

AKT/ PREGLEDAČ Izjašnjenje Vlade FBiH na Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja odredbe člana 190. stav (2) tačka 2. Zakona o vodama

 

AKT/ PREGLEDAČ

Izvješće o stanju poljoprivrede (Zeleno izvješće) u FBiH za 2022. godinu

 

Zakljucak-Damir Nikšić

 

AKT/ PREGLEDAČ

Izvješće o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom FBiH za 2022. godinu s pratećim materijalima

 

Zakljucak Marko Cvitanovic

PRIJEDLOG ZAKLJUCKA-AMIR IBROVIC

Zaključak-Admir Čavalić 

 

AKT/ PREGLEDAČ

IZVJEŠĆE "ZDRAVSTVENO STANJE STANOVNIŠTVA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U FBIH ZA 2020 GOD."

 

AKT/ PREGLEDAČ

Izvješće o radu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova za razdoblje 01.01. - 31.12.2022. 

 

AKT/ PREGLEDAČ

Izvješće o radu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova za razdoblje 01.01. - 30.06.2022. 

 

AKT/ PREGLEDAČ

Strategija razvitka turizma Federacije BiH 2022.-2027.

NA 5. REDOVITOJ SJEDNICI ZASTUPNIČKOG DOMA ODRŽANOJ 27.09.2023. GODINE USVOJENA.

 

AKT/ PREGLEDAČ

Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE Slovinj gospodarskog društva „Vjetroelekrtane „ d.o.o. Glamoč

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

AKT/ PREGLEDAČ

Izvješće Predsjednika Federacije BiH o pomilovanju pravomoćno osuđenih osoba donesenim u 2022. godini

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

AKT/ PREGLEDAČ Godišnje izvješće, Institucija ombudsmena

 

AKT/ PREGLEDAČ

Izvješće o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa (6M) na dan 25. 04 2023. godine

 

AKT/ PREGLEDAČ

Izvješće o zaduženju FBiH po osnovu emisija (7Y) obveznica

 

 

 

Dopisi Premijera Vlade FBIH

AKT/ PREGLEDAČ

 

Dopisi Premijera Vlade FBIH u vezi povlačenja Nacrta i Prijedloga Zakona iz parlamentarne procedure i nastavka parlamentarne procedure Nacrta i Prijedloga Zakona

 

 

AKT/ PREGLEDAČ Povlačenje nacrta i prijedloga zakona kao i drugih akata iz parlamentarne procedure