Materijali 2022-2026

Prijedlozi Zakona

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA RAZVOJAČENIH BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Prijedlog Zakona o doprinosima

Predlagatelj: Fadil Novalić

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Prijedlog Zakona o porezu na dohodak

Predlagatelj: Fadil Novalić

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o roditeljima njegovateljima u FBiH

Predlagatelj: Fadil Novalić

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA(skraćeni postupak)

Predlagatelji: Admir Čavalić i Haris Silajdžić

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Usuglašavanje Prijedloga Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona federacije Bosne i Hercegovine

Predlagatelj: Dennis Gratz

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O UJEDNAČAVANJU MIROVINA OSTVARENIH PO ZAKONU O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O KONSTITUIRANJU NOVIH OPĆINA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE I IZMJENI PODRUČJA OPĆINA PODIJELJENIH MEĐUENTITETSKOM I MEĐUKANTONALNOM-MEĐUŽUPANIJSKOM CRTOM)


 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju tražbina građana u postupku privatizacije

 

Amandman - Admir Čavalić

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O OBVEZNIM OSIGURANJIMA U PROMETU


 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE NA JAVNE PRIHODE ( SKRAĆENI POSTUPAK )

 

Amandman Vlade FBIH


 

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2023. godinu žurni postupak REBALANS 5.7.2023. BAF8ABEF - POVUČEN IZ PARLAMENTARNE PROCEDURE

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA FEDERACIJE BiH ZA 2023. godinu žurni postupak -5.7.2023. 0A554978

 

AMANDMANI

SAFET KOVAČEVIĆ

SLAVEN RAGUŽ

HAJRUDIN ŽILIĆ

MARIJANA HRVIĆ-ŠIKULJAK

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Prijedlog Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine

Amandmani HDZ BIH-HNS

Amandmani - Odbor za boračka i invalidska pitanja

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o riznici u Federaciji BiH

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Prijedlog Zakona o prijevozu opasnih materija

Amandmani Vlade FBIH

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O KONCESIJAMA (skraćeni postupak)

Predlagatelji: Damir Nikšić i Sanela Klarić

 

AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBIH

Predlagatelj: Admir Čavalić

 

AKT/ PREGLEDAČ Prijedlog Zakona o električnoj energiji Federacije BiH
MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Amandmani na Prijedlog Zakona (Klub zastupnika HDZ-a)

Amandman na Prijedlog Zakona (Admir Čavalić)

Amandman na Prijedlog Zakona (Haris Silajdžić)

Izjašnjenje Vlade FBIH na podnesene Amandmane na Prijedlog Zakona

 

AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog Zakona o registru osoba pravomoćno osuđenih za kaznena djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima u Federaciji BiH

Predlagatelji: Lana Prlić i Aner Žuljević

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI MIŠLJENJE VLADE FBIH

 

AKT/ PREGLEDAČ
 
Predlagatelji: Admir Čavalić i Irfan Durić
MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Mišljenje Vlade FBIH

Izjašnjenje Vlade FBiH na amandmane Prijedloga zakona

 

AKT/ PREGLEDAČ
 
Predlagatelji: Admir Čavalić i Irfan Durić
MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI Mišljenje Vlade FBIH

 

AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog Zakona o dopuni zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH

Predlagatelj: Damir Arnaut

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O RASELJENIM OSOBAMA I POVRATNICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE I IZBJEGLICAMA IZ BIH

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ZAKONA O ENERGIJI I REGULACIJI ENERGETSKIH DJELATNOSTI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

IZVJEŠĆE S JAVNE RASPRAVE

 

AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog Zakona o izmjeni Kaznenog zakona FBiH – skraćeni postupak

Predlagatelji: Safet Omerović i Admir Čavalić

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI Mišljenje Vlade FBIH

 

AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije

 

POPRATNO PISMO

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Amandmani na Prijedlog Zakona (Klub zastupnika HDZ-a)

Amandmani na Prijedlog zakona - Admir Čavalić

Amandmani na Prijedlog Zakona - Vlada FBIH

Izjašnjenje Vlade FBIH na podnesene Amandmane na Prijedlog Zakona

 

AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o radu

Predlagatelj: Klub zastupnika Naša Stranka

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI Mišljenje Vlade FBIH

 

AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama

Predlagatelj: Slaven Raguž

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI Mišljenje Vlade FBIH

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

AKT/ PREGLEDAČ Odluka Visokog predstavnika – Zakon o dopuni Kaznenog zakona FBiH

 

AKT/ PREGLEDAČ Odluka Visokog predstavnika kojom se deblokira imenovanje Vlade FBiH

 

AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u Federaciji Bosne i Hercegovine

Predlagatelji: Amir Purić i Admir Čavalić

MIŠLJENJE VLADE/PRIMJEDBE

MIŠLJENJE VLADE FBiH

 

 

 

Nacrti Zakona

AKT/ PREGLEDAČ

 

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA RAZVOJAČENIH BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

POVUČEN IZ PARLAMENTARNE PROCEDURE

 

AKT/ PREGLEDAČ

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI OBITELJSKOG ZAKONA FEDERACIJE BIH

 

AKT/ PREGLEDAČ

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU 

 

AKT/ PREGLEDAČ

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM PLANIRANJU I KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA NA NIVOU FEDERACIJE BiH

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Nacrt Zakona o jakim alkoholnim pićima

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Nacrt Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prekršajima

 

AKT/ PREGLEDAČ

NACRT ZAKONA O RADU REDOVITIH STUDENATA I UČENIKA U FBIH

PREDLAGATELJI: Admir Čavalić i Haris Silajdžić

 

AKT/ PREGLEDAČ

Nacrt Zakona o uporabi znakovnog jezika na razini FBiH

Predlagatelj: Admir Čavalić

 

 

 

Akti Ustavnog suda FBIH

AKT/ PREGLEDAČ

Odluka Ustavnog suda FBiH  U-13/23 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Presuda Ustavnog suda FBiH broj U-17/22 od 13.06.2023. godine

 

AKT/ PREGLEDAČ

Rješenje Ustavnog suda Federacije BiH U-27/22

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

Rješenje Ustavnog suda Federacije BiH U-18/17

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Presuda Ustavnog suda FBiH  U-25/17

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Presuda Ustavnog suda FBiH  U-2/22 

 

AKT/ PREGLEDAČ

Presuda Ustavnog suda FBIH broj U-22/21

 

AKT/ PREGLEDAČ

Presuda Ustavnog suda FBiH  U-13/22 

 

AKT/ PREGLEDAČ

Rješenje Ustavnog suda Federacije BiH U-46/22

 

 

 

 

Pregled dostavljenih prijedloga odluka

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU STRATEGIJE ZAPOŠLJAVANJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

AKT/ PREGLEDAČ

Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane “EPHZHB 1” od Gospodarskog društva Javno poduzeće “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” d.d. Mostar s Prijedlogom zaključka

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA DOPUNU STATUTA FEDERALNOG ZAVODA ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog za razrješenje potpredsjedavajuće Predstavničkog doma PFBiH iz reda ostalih, dostavlja se

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADE REGULACIONOG PLANA HISTORIJSKOG GRADSKOG PODRUČJA JAJCE ZA PERIOD OD DESET GODINA 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvitak (IBRD) za Projekt unapređenja kvalitete zraka

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU ZADUŽENJA PO SPORAZUMU O ZAJMU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (IBRD)ZA PROJEKAT FINANCIRANJA RAZVOJNE POLITIKE ZDRAVSTVENOG SEKTORA

 

AKT/ PREGLEDAČ ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA PRAVILA USTANOVE ZA SOCIJALNO ZBRINJAVANJE, ODGOJ I OBRAZOVANJE - SARAJEVO

 

AKT/ PREGLEDAČ ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA PRAVILA USTANOVE ZA SOCIJALNO ZBRINJAVANJE I ZDRAVSTVENU NJEGU - LJUBUŠKI

 

AKT/ PREGLEDAČ ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA PRAVILA USTANOVE ZA SOCIJALNO ZBRINJAVANJE I ZDRAVSTVENU NJEGU - BAKOVIĆI

 

AKT/ PREGLEDAČ ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA PRAVILA USTANOVE ZA SOCIJALNO ZBRINJAVANJE, ZDRAVSTVENU NJEGU, ODGOJ I OBRAZOVANJE - PAZARIĆ

 

AKT/ PREGLEDAČ ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA PRAVILA USTANOVE ZA SOCIJALNO ZBRINJAVANJE I ZDRAVSTVENU NJEGU - DRIN

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI REGULACIONOG PLANA ŠTRBAČKI BUK ZA PERIOD OD 10 GODINA

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA OBRAČUN SREDSTAVA U ZDRAVSTVU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2017.GODINU

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA OBRAČUN SREDSTAVA U ZDRAVSTVU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2018.GODINU

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA OBRAČUN SREDSTAVA U ZDRAVSTVU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020.GODINU

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA OBRAČUN SREDSTAVA U ZDRAVSTVU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021.GODINU

 

AKT/ PREGLEDAČ ODLUKA O IZDVAJANJU SREDSTAVA U FOND SOLIDARNOSTI FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2023. GODINU

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN ZAVODA ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BIH ZA 2022. GODINU

 

AKT/ PREGLEDAČ Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za Financijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za 2023. godinu

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANSIJSKOG PLANA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FBIH ZA 2021. GODINU (KONSOLIDOVANI)

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANSIJSKOG PLANA FEDERALNOG FONDA SOLIDARNOSTI ZA 2021. GODINU (ANEX I)

 

 

Pregled podnesenih izvješća/odluka, strategija radi informiranja

AKT/ PREGLEDAČ

Izvještaj o preventivnom programu ranog otkrivanja slabovidnosti kod djece uzrasta 4 i 5 godina "Pregledaj-progledaj" u Federaciji BIH

 

AKT/ PREGLEDAČ

Godišnje izvješće o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

 

AKT/ PREGLEDAČ

INFORMACIJA O VANJSKOM I UNUTRAŠNJEM DUGU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

AKT/ PREGLEDAČ

KONAČNO IZVJEŠĆE O IMPLEMENTACIJI "STRATEGIJE RAZVOJA INDUSTRIJE TEKSTILA, ODJEĆE, KOŽE I OBUĆE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE" ZA RAZDOBLJE 2013-2023. GODINA

 

AKT/ PREGLEDAČ

IZVJEŠTAJ O RADU NADZORNOG ODBORA FEDERALNO ZAVODA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJA ZA 2022. GODINU

 

AKT/ PREGLEDAČ

IZVJEŠĆE O RADU KOMISIJE ZA KONCESIJE FEDERACIJE BIH ZA 2022.GODINU

 

AKT/ PREGLEDAČ IZVJEŠĆE O RADU FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2022. GODINU

 

AKT/ PREGLEDAČ Informacija o procesu monitoringa i evaluacije u privrednim društvima koja su dobila financijsku pomoć u 2020.godini (br.Vlade FBiH 03-14-520/2021)

 

AKT/ PREGLEDAČ IZVJEŠĆE O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ "TEKUĆA REZERVA" VLADE FEDERACIJE BIH ZA 2022.GOD. ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.12.2022 GODINE

 

AKT/ PREGLEDAČ Izvještaj o radu FERK-a za 2022. godinu

 

AKT/ PREGLEDAČ

INFORMACIJA O PRIMJENI KRIVIČNOG ZAKONA FBIH I STANJU KRIMINALITETA U FBIH ZA 2022. GODINU

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Godišnji plan zaduživanja za 2023. godinu

 

AKT/ PREGLEDAČ Zaključak Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u vezi usvajanja Programa rada Vlade FBiH

 

AKT/ PREGLEDAČ Zaključak Vlade FBiH u povodu Incijative potpredsjednika FBiH Igora Stojanovića,za izmjenu kaznenog zakonodavstva u FBiH 

 

AKT/ PREGLEDAČ Zaključci Etičke komisije u vezi sa primjenom Etičkog kodeksa zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH

 

AKT/ PREGLEDAČ Zaključci Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku  (vezani za Agenciju za privatizaciju)

 

AKT/ PREGLEDAČ

Zaključci o hitnoj dodatnoj zaštiti stanovništva FBiH u slučaju kontaminacije radioaktivnošću usljed moguće eskalacije rata u Ukrajini

PREDLAGATELJ: Amir Ibrović

 

AKT/ PREGLEDAČ Godišnje izvješće o poslovanju Javnog preduzeća Željeznice FBiH

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

AKT/ PREGLEDAČ Izvješće o izvršenju Programa rada Agencije za reviziju privatizacije u FBiH za 2022. godinu

 

AKT/ PREGLEDAČ Godišnje Izvješće VSTV-a BiH za 2022. godinu

 

AKT/ PREGLEDAČ

ŠUMARSKI PROGRAM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - OPCI DIO

 

AKT/ PREGLEDAČ

SAŽETAK FEDERALNOG MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE,VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA PO DVOGODIŠNJIM IZVJEŠĆIMA O PROVOĐENJU PROGRAMA MJERA PLANOVA UPRAVLJANJA VODAMA ZA VODNA PODRUČJA RIJEKE SAVE I JADRANSKOG MORA U FEDERACIJI BIH (2016-2021)

 

AKT/ PREGLEDAČ

Federalna strategija zaštite okoliša 2022.-2032. i Strategija upravljanja vodama Federacije BiH 2022.-2032.

 

AKT/ PREGLEDAČ

Inicijativa za međusobno dogovaranje na trajnoj osnovi između kantona i federalne vlasti u oblasti turizma i upućuje Parlamentu FBiH da zaključkom odredi način i nosioce pripreme dokumenta u pogledu nadležnosti kantona i federalne vlasti za dogovaranje na trajnoj osnovi

 

AKT/ PREGLEDAČ Izjašnjenje Vlade FBiH na Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja odredbe člana 190. stav (2) tačka 2. Zakona o vodama

 

AKT/ PREGLEDAČ

Izvješće o stanju poljoprivrede (Zeleno izvješće) u FBiH za 2022. godinu

 

AKT/ PREGLEDAČ

Izvješće o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom FBiH za 2022. godinu s pratećim materijalima

 

AKT/ PREGLEDAČ

IZVJEŠĆE "ZDRAVSTVENO STANJE STANOVNIŠTVA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U FBIH ZA 2020 GOD."

 

AKT/ PREGLEDAČ

Izvješće o radu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova za razdoblje 01.01. - 31.12.2022. 

 

AKT/ PREGLEDAČ

Izvješće o radu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova za razdoblje 01.01. - 30.06.2022. 

 

AKT/ PREGLEDAČ

Strategija razvitka turizma Federacije BiH 2022.-2027.

 

AKT/ PREGLEDAČ

Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE Slovinj gospodarskog društva „Vjetroelekrtane „ d.o.o. Glamoč

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

AKT/ PREGLEDAČ

Izvješće Predsjednika Federacije BiH o pomilovanju pravomoćno osuđenih osoba donesenim u 2022. godini

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

AKT/ PREGLEDAČ Godišnje izvješće, Institucija ombudsmena

 

AKT/ PREGLEDAČ

Izvješće o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa (6M) na dan 25. 04 2023. godine

 

AKT/ PREGLEDAČ

Izvješće o zaduženju FBiH po osnovu emisija (7Y) obveznica

 

 

 

Dopisi Premijera Vlade FBIH

AKT/ PREGLEDAČ

 

Dopisi Premijera Vlade FBIH u vezi povlačenja Nacrta i Prijedloga Zakona iz parlamentarne procedure i nastavka parlamentarne procedure Nacrta i Prijedloga Zakona

 

 

AKT/ PREGLEDAČ Povlačenje nacrta i prijedloga zakona kao i drugih akata iz parlamentarne procedure