Organizacija doma

Kolegij

U Zastupničkome domu osniva se Kolegij Zastupničkoga doma (u daljnjem tekstu: Kolegij) koji se sastoji od: predsje datelja Zastupničkoga doma, dopredsjedatelja Zastupničkoga doma, tajnika Zastupničkoga doma i predsjednika klubova zastupnika u Zastupničkome domu.

Radi usklađivanja rada Zastupničkoga doma Kolegij:

  • koordinira aktivnosti u pripremama sjednica Zastupničkoga doma i utvrđivanju dnevnih redova na tim sjednicama;
  • pokreće inicijative da se određena pitanja rasprave u radnim tijelima Zastupničkoga doma;
  • brine se o ostvarivanju prava i dužnosti zastupnika u svezi s vršenjem njihove dužnosti;
  • brine se o ostvarivanju suradnje s Domom naroda;
  • brine se o ostvarivanju prava i dužnosti Zastupničkoga doma prema predsjedniku Federacije i dopredsjednicima Federacije i premijeru i Vladi Federacije sukladno Ustavu Federacije;
  • brine se o ostvarivanju suradnje s političkim organizacijama i udrugama građana;
  • brine se o ostvarivanju međuparlamentarne suradnje i
  • razmatra inicijative i prijedloge upućene Zastupničkomu domu.