Organizacija doma

Klubovi zastupnika

U Zastupničkom domu obrazuju se klubovi zastupnika političkih stranaka zastupljenih u Zastupničkom domu (u daljnjem tekstu: klubovi zastupnika). 

Klubovi zastupnika obrazuju se kao oblik djelovanja poslanika u Zastupničkom domu (posebno u pripremama i utvrđivanju prijedloga dnevnih redova sjednica Zastupničkog doma ).
 
Klub zastupnika čini najmanje tri zastupnika iz jedne ili iz nekoliko udruženih političkih stranaka, odnosno neovisnih poslanika. 

Klub zastupnika ima predsjednika i zamjenika kluba zastupnika, koji koordiniraju rad kluba i ostvaruju saradnju sa drugim klubovima zastupnika. 

Klubovi zastupnika mogu obrazovati koordinaciono tijelo za međusobnu saradnju. 

Zastupnički dom osigurava prostorije za rad klubova zastupnika, neophodna financijska sredstva za njihovu neposrednu aktivnost u Zastupničkom domu, dokumentaciju i druge obavijesti u vezi sa radom Zastupničkog doma, radnih tijela Zastupničkog doma, službena glasila Federacije i službena glasila Bosne i Hercegovine i vršenje administrativno-tehničkih i drugih usluga.

PREDSJEDNICI KLUBOVA POLITIČKIH STRANAKA U ZASTUPNIČKOM DOMU PARLAMENTA FEDERACIJE BIH (MANDAT 2018-2022 .)

Redni broj Naziv stranke Predsjednik i zamjenik
1 Stranka demokratske akcije (SDA) Adnan Efendić, predsjednik
2 Hrvatska demokratska zajednica BiH - HDZ-HNS

Marijan Klaić, predsjednik

Ivica Pavković, zamjenik predsjednika

3 Socijaldemokratska partija BIH

Damir Mašić, predsjednik

Mira Grgić, zamjenik predsjednika

4 Demokratska Fronta Alma Kratina, predsjednik
5 Naša stranka

Sabina Ćudić, predsjednik

Nasiha Pozder, zamjenik predsjednika

6 Klub nezavisnih zastupnika Zlatko Ercegović, predsjednik
7 Klub nezavisnih zastupnika "DRŽAVA" Adis Arapović, predsjednik
8 Savez za bolju budućnost BIH - Fahrudin Radončić Sanela Prašović-Gadžo, predsjednik
9 HDZ 1990 - Samostalni zastupnici

Boro Krišto, predsjednik Petar Galić,

zamjenik predsjednika

10 Klub poslanika Narod i Pravda 

Goran Akšamija-, predsjednik

Amer Obradović, zamjenik predsjednika

11 Pokret demokratske akcije PDA

Elzina Pirić, predsjednik

Azmir Husić, zamjenik predsjednika

12 Klub Narodni Evropski Savez Bosne i Hercegovine

Irfan Durić, predsjednik

Tahir Nuhić, zamjenik predsjednika