Organizacija doma

Rukovodstvo

PREDSJEDATELJ ZASTUPNIČKOG DOMA

Mirsad Zaimović, predsjedatelj

Tel: 263 585

Fax: 223 623

e-mail: kabinet.predsjedavajuceg@parlamentfbih.gov.ba

e-mail: mirsad.zaimovic@parlamentfbih.gov.ba

 

DOPREDSJEDATELJ ZASTUPNIČKOG DOMA

Mladen Bošković, dopredsjedatelj

Tel: 225-321, 226-655

Fax: 203-232

e-mail: mladen.boskovic@parlamentfbih.gov.ba

 

TAJNIK ZASTUPNIČKOG DOMA

Ivan Miličević

Tel: 033/ 209-720

Fax: 033/ 203-232

e-mail: ivan.milicevic@parlamentfbih.gov.ba,

e-mail: ured.tajnika@parlamentfbih.gov.ba