Povjerenstvo za Europske integracije Zastupničkog doma PFBIH

Povjerenstvo za europske integracije Zastupničkog doma PFBiH razmatra:

 

· pitanja koja su u vezi s europskim integracijama, i njihov odnos sa organima vlasti u Bosni i Hercegovini;

· praćenje usklađivanja propisa Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine sa standardima Europske unije;

· uspostavljanje i ostvarivanje suradnje sa povjerenstvima i tijelima u čijoj su nadležnosti europske integracije drugih parlamenata u Bosni i Hercegovini i inozemstvu u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine;

· praćenje izvršavanja prava i obaveza Federacije Bosne i Hercegovine proizašlih iz međunarodnih ugovora koji se odnose na europski put Bosne i Hercegovine;

· analiziranje aktivnosti integracijske strategije za Bosnu i Hercegovinu – i pregovore sa Europskom unijom;

· sudjelovanje u izradi studija koje se odnose na Bosnu i Hercegovinu i njezin europski put;

· surađivanje s institucijama u Bosni i Hercegovini – Direkcijom za europske integracije o aktivnostima Bosne i Hercegovine i Europske unije;

· organizovanje prezentacije javnog mišljenja o europskom putu Bosne i Hercegovine;

· pohranjivanje i sistematsko prezentiranje članovima Komisije informacija u vezi s Europskom unijom;

· informiranje o korištenju dodijeljenih sredstava iz fondova Europske unije Bosni i Hercegovini;

· informiranje o toku pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom, i

· druga pitanja.

 

U Povjerenstvo za europske integracije Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:

 

 

Predsjednik Mirsad Zaimović
Zamjenik Mladen Bošković
Članovi
Adnan Efendić
Damir Mašić
Marijan Klaić
Alma Kratina
Sanela Prašović
Sabina Ćudić
Elzina Pirić
Goran Akšamija
Zlatko Ercegović
Irfan Durić
Boro Krišto
Kontakt

Tajnica Komisije za europske integracije

Elvira Habota

broj telefona: 033/586-306

email: elvira.habota@parlamentfbih.gov.ba