Organizacija doma

Radna tijela

Za razmatranje pitanja koja su u nadležnosti Zastupničkog doma, za razmatranje nacrta i prijedloga zakona i drugih općtih akata Zastupničkog doma i za pripremanje i obavljanje drugih poslova za Zastupnički dom osnivaju se stalna i povremena radna tijela. 

Radna tijela Zastupničkog doma daju mišljenja, podnose prijedloge i izvješćuju Zastupnički dom o pitanjima iz svog opsega, a odlučuju samo o pitanjima koja su im ovim Poslovnikom ili odlukom Zastupničkog doma data u neposrednu nadležnost. 

Radna tijela na osnovu zaključka Zastupničkog doma provode istragu i u tu svrhu mogu zahtijevati svjedočenja, dokaze i dokumente. 

Stalna radna tijela osnivaju se ovim Poslovnikom ili odlukom Zastupničkog doma. 
Povremena radna tijela osnivaju se zaključkom Zastupničkog doma. 

Zastupnički dom odlukom bira predsjednika, zamjenika predsjednika i članove radnog tijela koji se biraju iz reda zastupnika u Zastupničkom domu. Predsjednik i zamjenik predsjednika radnog tijela ne mogu biti iz iste političke stranke.

Zastupnički dom ima sljedeća radna tijela: 

 1. Ustavno povjerenstvo
 2. Zakonodavno-pravno povjerenstvo
 3. Administracijsko povjerenstvo
 4. Povjerenstvo za europske integracije
 5. Povjerenstvo za zaštitu ljudskih prava i sloboda
 6. Povjerenstvo za sigurnost
 7. Povjerenstvo za izbor i imenovanje
 8. Povjerenstvo za informiranje
 9. Povjerenstvo za jezička pitanja
 10. Mandatno-imunitetno povjerenstvo
 11. Povjerenstvo za jednakopravnost spolova
 12. Povjerenstvo za lokalnu samoupravu
 13. Povjerenstvo za pitanja mladih
 14. Etičko povjerenstvo
 15. Odbor za ekonomsku i financijsku politiku
 16. Odbor za energetiku, industriju i rudarstvo
 17. Odbor za promet i komunikacije
 18. Odbor za privatizaciju i denacionalizaciju
 19. Odbor za pravdu i opću upravu
 20. Odbor za povratak izbjeglica i raseljenih osoba
 21. Odbor za obrazovanje, znanost, kulturu i sport
 22. Odbor za braniteljska i invalidska pitanja
 23. Odbor za rad i socijalnu zaštitu
 24. Odbor za zdravstvo
 25. Odbor za poljoprivredu, vodno gospodarstvo i šumarstvo
 26. Odbor za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, ekologiju i turizam

Zajednička radna tijela oba doma Parlamenta Federacije BiH

Pored svojih stalnih radnih tijela, Zastupnički dom sa Domom naroda obrazuje:

i druga zajednička radna tijela u skladu sa odlukom koju donose oba doma Parlamenta. 

Zajednička komisija za usaglašavanje različito usvojenih tekstova zakona stalno je radno tijelo sa potpuno istim poslovničkim statusom, pravima i dužnostima, kao i ostala radna tijela Zastupničkog doma i broji deset članova.
 
Zajednički odbor sačinjavaju pet poslanika koje bira Zastupnički dom, te pet delegata koje bira Dom naroda. 
Zadatak Zajedničkog odbora je da domovima uputi prijedlog rješenja spornih pitanja nastalih zbog različito usvojenih tekstova zakona u domovima Parlamenta i to usaglašavanjem spornih odredbi zakona. 

Zajednički odbor za usaglašavanje različito usvojenih tekstova zakona vode predsjednik i zamjenik predsjednika Zajedničke komisije koji se na položaju predsjednika rotiraju svakih šest mjeseci. 

Jednog od njih bira Zastupnički dom, a drugog bira Dom naroda. Predsjednik i zamjenik predsjednika Zajedničke komisije imaju ista prava i dužnosti kao i ostali predsjednici stalnih radnih tijela u domovima Parlamenta.