Vijesti-sr

Позив за 33. редовну сједницу Представничког дома Парламента ФБиХ

У складу са чланом 96. став 1. Пословника Представничког дома Парламента Федерације БиХ

САЗИВАМ

 

33. редовну сједницу Представничког дома Парламента Федерације БиХ за уторак, 31. маја 2022. године у 10 часова и предлажем сљедећи

 

ДНЕВНИ РЕД

 

 1. Приједлог закона о допуни закона о одређивању насељених мјеста и о измјени назива насеља у појединим општинама - скраћени поступак
 2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о унутрашњој трговини, предлагач: Клуб посланика ДФ-а – скраћени поступак
 3. Приједлог закона о кориштењу и набавци службених путничких аутомобила у органима управе Федерације БиХ, предлагач: Адис Араповић - скраћени поступак
 4. Приједлог закона о допунама Закона о електричној енергији у Федерацији БиХ
 5. Нацрт закона о доживотној мјесечној накнади заслужним спортистима у Федерацији БиХ, предлагачи: Суад Какњо и Адиса Кокић Хиновић
 6. Приједлог етичког кодекса посланика у Представничком дому Парламента Федерације БиХ, предлагач: Етичка комисија
 7. Приједлог одлуке о прихватању кредита по Уговору о зајму између Босне и Херцеговине и Међународне банке за обнову и развој (IBRD) за Пројекат модернизације водовода и канализације
 8. Приједлог одлуке о давању сагласности на обрачун средстава у здравству у Федерацији БиХ за 2020. годину
 9. Извјештај о раду и пословању РТВФБиХ за период јануар - децембар 2018. године i Финансијски извештај са мишљењем независног ревизора за годину закључно са 31.12.2018. године     b)Извјештај о раду и пословању РТВФБиХ за период јануар - децембар 2019. године и Финансијски извештај за период закључно са 31.12.2019. и Извештај независног ревизора
 10. Извјештај о пословању „Сарајевопутеви“ д.д. Сарајево за 2020
 11. Извјештај о раду Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом Федерације БиХ за 2021. годину, Извјештај Управног одбора Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом Федерације БиХ за 2021. годину, Извјештај о Надзорном одбору Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом Федерације БиХ за 2021. годину и Извјештај о извршењу Финансијског плана Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа с инвалидитетом Федерације БиХ за 2021. годину
 12. Информација о стању на подручјима погођеним земљотресима, мјерама и активностима санације, материјалној и финансијској помоћи Владе ФБиХ
 13. Закључак Законодавно-правне комисије о иницијативи за измјену члана 21. Закона о друмском саобраћају ФБиХ („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 28 / 06,2 / 10 и 57/20) инициј. посланица Алма Кратина
 14. Закључак Административне комисије у вези са Федералним правобранилаштвом
 15. Избори и именовања

 

Сједница ће бити одржана у згради Парламента ФБиХ, улица Хамдије Крешевљаковића 3.

 

Председавајући

Мирсад Заимовић