Organizacija doma

Spisak zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine:

 

 

SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
Fotogafija Prezime i ime E-mail Dokumenti
Abdić Hamdija hamdija.abdic@parlamentfbih.gov.ba
Poslanički karton
Aliefendić Almedin almedin.aliefendic@parlamentfbih.gov.ba
Bišćević-Tokić Jasmina jasmina.biscevic-tokic@parlamentfbih.gov.ba
Poslanički karton
Čaušević Begajeta begajeta.causevic@parlamentfbih.gov.ba
Poslanički karton
Čomor Eldar eldar.comor@parlamentfbih.gov.ba
Efendić Adnan adnan.efendic@parlamentfbih.gov.ba
Poslanički karton
Galijašević Miralem miralem.galijasevic@parlamentfbih.gov.ba
Poslanički karton
Husić Azmir azmir.husic@parlamentfbih.gov.ba
Jusić Alija alija.jusic@parlamentfbih.gov.ba
Poslanički karton
Kokić-Hinović Adisa adisa.kokic-hinovic@parlamentfbih.gov.ba
Poslanički karton
Kovačević Safet safet.kovacevic@parlamentfbih.gov.ba
Mahmutbegović Melika melika.mahmutbegovic@parlamentfbih.gov.ba
Poslanički karton
Makić Bajro bajro.makic@parlamentfbih.gov.ba
Poslanički karton
Mazić Edita edita.mazic@parlamentfbih.gov.ba
Poslanički karton
Mušić Edin edin.music@parlamentfbih.gov.ba
Poslanički karton
Omeragić Indira indira.omeragic@parlamentfbih.gov.ba
Poslanički karton
Skopljak Fahrudin fahrudin.skopljak@parlamentfbih.gov.ba
Smajić Edin edin.smajic@parlamentfbih.gov.ba
Poslanički karton
Šabanović Haris haris.sabanovic@parlamentfbih.gov.ba
Poslanički karton
Šarić Ivica ivica.saric@parlamentfbih.gov.ba
Poslanički karton
Zaimović Mirsad mirsad.zaimovic@parlamentfbih.gov.ba
Zildžić Salko salko.zildzic@parlamentfbih.gov.ba
Poslanički karton
Zuko Kenela kenela.zuko@parlamentfbih.gov.ba
Novalić Fadil fadil.novalic@parlamentfbih.gov.ba
Poslanički karton
Hakija Bošnjaković hakija.bosnjakovic@parlamentfbih.gov.ba
Bisenija Mušedinović bisenija.musedinovic@parlamentfbih.gov.ba
Poslanički karton
NES - ZA EVROPSKU BIH
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU-SBIH
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 - HDZ 1990
BOSANSKOHERCEGOVAČKA INICIJATIVA - KASUMOVIĆ FUAD
Fotogafija Prezime i ime E-mail Dokumenti
Uzunović Kenan kenan.uzunovic@parlamentfbih.gov.ba
Poslanički karton
HNP - HRVATSKI NACIONALNI POMAK
Fotogafija Prezime i ime E-mail Dokumenti
Galić Petar petar.galic@parlamentfbih.gov.ba
Poslanički karton
HRVATSKA REPUBLIKANSKA STRANKA
Fotogafija Prezime i ime E-mail Dokumenti
Raguž Slaven slaven.raguz@parlamentfbih.gov.ba
Poslanički karton
POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE - PDA
Fotogafija Prezime i ime E-mail Dokumenti
Pirić Elzina elzina.piric@parlamentfbih.gov.ba
Poslanički karton
Pomak - Pokret za modernu i aktivnu Krajinu
Fotogafija Prezime i ime E-mail Dokumenti
Maja Uremović maja.uremovic@parlamentfbih.gov.ba
Poslanički karton
NEZAVISNI POSLANICI/NEOVISNI ZASTUPNICI
Fotogafija Prezime i ime E-mail Dokumenti
Isak Arnel arnel.isak@parlamentfbih.gov.ba