Organizacija doma

Predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BIH

Mirjana Marinković-Lepić

e-mail: mirjana.marinkovic-lepic@parlamentfbih.gov.ba

e-mail: kabinet.predsjedavajuce@parlamentfbih.gov.ba

tel: 033/263-586

 

Potpredsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BIH

Edina Gabela

e-mail: edina.gabela@parlamentfbih.gov.ba

tel: 033/226-655, 033/203-260

 

Potpredsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BIH

Mladen Bošković

e-mail: mladen.boskovic@parlamentfbih.gov.ba

tel: 033/226-655, 033/225-321

 

Sekretar Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BIH

Ivan Miličević

e-mail: strucna.sluzbaZD@parlamentfbih.gov.ba

tel: 033/209-720