Kontakt

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine

 

PREDSTAVNIČKI DOM
 

Mirjana Marinković - Lepić, predsjedavajuća
Tel: 033/263-585, 033/263-586
Fax: 033/223-623
E - mail: mirjana.marinkovic-lepic@parlamentfbih.gov.ba
E - mail: kabinet.predsjedavajuceg@parlamentfbih.gov.ba

 

Mladen Bošković, potpredsjedavajući 
Tel:033/ 226-655, 033/225-321 
Fax: 033/203-232
E - mail: mladen.boskovic@parlamentfbih.gov.ba

 

Edina Gabela, potpredsjedavajuća
Tel: 033/226-655 
Fax: 033/203-260
E - mail: edina.gabela@parlamentfbih.gov.ba

 

Ivan Miličević, sekretar Predstavničkog doma 
Tel: 033/209-720
E - mail: ivan.milicevic@parlamentfbih.gov.ba

 

DOM NARODA
 

Tomislav Martinović , predsjedavajući
Tel: 033/666-681 
Fax: 033/223-622 
E - mail: tomislav.martinovic@parlamentfbih.gov.ba
E - mail: ured.predsjedatelja@parlamentfbih.gov.ba

 

Izen Hajdarević, potpredsjedavajući 
Tel: 033/664-893 
Fax: 033/203-249 
E - mail: izen.hajdarevic@parlamentfbih.gov.ba

 

Slađan Ilić, potpredsjedavajući 
Tel: 033/223-051
Fax:033/222-667
E - mail: sladjan.ilic@parlamentfbih.gov.ba

 

Izmir Hadžiavdić, sekretar 
Tel: 033/203-246 
Fax: 033/205-547
E - mail: izmir.hadziavdic@parlamentfbih.gov.ba

 

ZAJEDNIČKА SLUŽBА

 

Načelnik Zajedničke službe Parlamenta Federacije BiH

 

Aldin Šljivo, Načelnik službe
 
Tel: 033/246-741

E - mail: aldin.sljivo@parlamentfbih.gov.ba

 

Jedinica za internu reviziju
Zajedničke službe Parlamenta Federacije BiH

 

Mirza Kudić, šef Jedinice
Tel: 033/203-564
E-mail: mirza.kudic@parlamentfbih.gov.ba

Edina Đerlek, interni revizor
Tel: 033/200-451
E-mail: edina.djerlek@parlamentfbih.gov.ba

 

Odsjek za računovodstvo, finansije i budžet:
Aldijana Šteta, 
šef računovodstva
Tel:033/209-244
Tel: 033/226-064
E-mail: aldijana.steta@parlamentfbih.gov.ba

 

Odsjek za radne odnose:
Azra Selimović, 
šef Odsjeka radnih dnosa
Tel: 033/203-259
Tel: 033/203-565
E-mail: azra.selimovic@parlamentfbih.gov.ba

 

Pisarnica: 

Prijem pošte
Tel: 033/407-974
Tel: 033/219-190 lokal: 259
E-mail: pisarnicapfbih@parlamentfbih.gov.ba


Otprema pošte

Tel: 033/206-828
Fax: 033/445-390 

Dokumentacija: 
Tel: 033/666-723

Daktilobiro:
Tel: 033/220-584