Organizacija doma

Klubovi poslanika

U Predstavničkom domu obrazuju se klubovi poslanika političkih stranaka zastupljenih u Predstavničkomdomu (u daljnjem tekstu: klubovi poslanika). 

Klubovi poslanika obrazuju se kao oblik djelovanja poslanika u Predstavničkom domu (posebno u pripremama i utvrđivanju prijedloga dnevnih redova sjednica Predstavničkog doma ).
 
Klub poslanika čini najmanje tri poslanika iz jedne ili iz nekoliko udruženih političkih stranaka, odnosno nezavisnih poslanika. 

Klub poslanika ima predsjednika i zamjenika kluba poslanika, koji koordiniraju rad kluba i ostvaruju saradnju sa drugim klubovima poslanika. 

Klubovi poslanika mogu obrazovati koordinaciono tijelo za međusobnu saradnju. 

Predstavnički dom osigurava prostorije za rad klubova poslanika, neophodna finansijska sredstva za njihovu neposrednu aktivnost u Predstavničkom domu, dokumentaciju i druga obavještenja u vezi sa radom Predstavničkog doma, radnih tijela Predstavničkog doma, službena glasila Federacije i službena glasila Bosne i Hercegovine i vršenje administrativno-tehničkih i drugih usluga.

PREDSJEDNICI KLUBOVA POLITIČKIH STRANAKA U PREDSTAVNIČKOM DOMU PARLAMENTA FEDERACIJE BIH (MANDAT 2018-2022 .)

Redni broj Naziv stranke Predsjednik i zamjenik
1 Stranka demokratske akcije (SDA) Adnan Efendić, predsjednik
2 Hrvatska demokratska zajednica BiH - HDZ BiH-HNS

Marijan Klaić, predsjednik

Ivica Pavković, zamjenik predsjednika

3 Socijaldemokratska partija BIH (SDP BiH)

Damir Mašić, predsjednik

Mira Grgić, zamjenik predsjednika

4 Demokratska Fronta (DF) Alma Kratina, predsjednik
5 Naša stranka (NS)

Sabina Ćudić, predsjednik

Nasiha Pozder, zamjenik predsjednika

6 Klub nezavisnih zastupnika Zlatko Ercegović, predsjednik
7 Klub nezavisnih zastupnika "DRŽAVA" Adis Arapović, predsjednik
8 Savez za bolju budućnost BIH - Fahrudin Radončić (SBB) Sanela Prašović-Gadžo, predsjednik
9 HDZ 1990 - Samostalni zastupnici

Boro Krišto, predsjednik Petar Galić,

zamjenik predsjednika

10 Klub poslanika Narod i Pravda (NiP)

Goran Akšamija-, predsjednik

Amer Obradović, zamjenik predsjednika

11 Pokret demokratske akcije (PDA)

Elzina Pirić, predsjednik

Azmir Husić, zamjenik predsjednika

12

Klub Narodni Evropski Savez Bosne i Hercegovine (NES)

Irfan Durić, predsjednik

Tahir Nuhić, zamjenik predsjednika