Organizacija doma

Klubovi poslanika

U Predstavničkom domu obrazuju se klubovi poslanika političkih stranaka zastupljenih u Predstavničkomdomu (u daljnjem tekstu: klubovi poslanika). 

Klubovi poslanika obrazuju se kao oblik djelovanja poslanika u Predstavničkom domu (posebno u pripremama i utvrđivanju prijedloga dnevnih redova sjednica Predstavničkog doma ).
 
Klub poslanika čini najmanje tri poslanika iz jedne ili iz nekoliko udruženih političkih stranaka, odnosno nezavisnih poslanika. 

Klub poslanika ima predsjednika i zamjenika kluba poslanika, koji koordiniraju rad kluba i ostvaruju saradnju sa drugim klubovima poslanika. 

Klubovi poslanika mogu obrazovati koordinaciono tijelo za međusobnu saradnju. 

Predstavnički dom osigurava prostorije za rad klubova poslanika, neophodna finansijska sredstva za njihovu neposrednu aktivnost u Predstavničkom domu, dokumentaciju i druga obavještenja u vezi sa radom Predstavničkog doma, radnih tijela Predstavničkog doma, službena glasila Federacije i službena glasila Bosne i Hercegovine i vršenje administrativno-tehničkih i drugih usluga.

PREDSJEDNICI KLUBOVA POLITIČKIH STRANAKA U PREDSTAVNIČKOM DOMU PARLAMENTA FEDERACIJE BIH (MANDAT 2022-2026.)

Redni broj Naziv stranke Predsjednik i zamjenik
1 Stranka Demokratske Akcije - SDA

Predsjednik - Mirsad Zaimović

Zamjenik - Adnan Efendić

2 Hrvatska Demokratska Zajednica - HDZ BIH-HNS

Predsjednik - Mladen Bošković

Zamjenik -

3 Socijaldemokratska Partija BIH - SDP BIH

Predsjednik - Damir Mašić

Zamjenik -

4 "Željko Komšić - Za građansku državu - DF/GS"

Predsjednik - Mahir Mešalić

Zamjenik - Hajrudin Žilić

5 Povjerenje (Narod i Pravda, SPU BIH) 

Predsjednik - Amra Junuzović-Kaljić

Zamjenik -

6 Naša stranka

Predsjednik - Mirsad Čamdžić

Zamjenik - Dragan Mioković

7 Narodni Evropski savez (NES - Za Evropsku BIH)

Predsjednik - Irfan Durić

Zamjenik - Ilda Alibegović

8 HDZ 1990 - HNP

Predsjednik - Stipe Tokić

Zamjenik - Petar Galić

9 Stranka za Bosnu i Hercegovinu

Predsjednik - Admir Čavalić

Zamjenik - 

10 Pokret Demokratske Akcije - PDA

Predsjednik - Elzina Pirić

Zamjenik - Sandi Salkić