Odluke - Tekući transferi

                                                                                          2021. GODINA

2022. GODINA

Predsjedavajući

                                Potpredsjedavajući                             

        Potpredsjedavajuća

                                                                                2023. GODINA

  Predsjedavajuća

 

Potpredsjedavajuća

Potpredsjedavajući