Materijali 2022-2026

Prijedlozi Zakona

AKT/ PREGLEDAČ

 

Prijedlog Zakona o doprinosima

Predlagač: Fadil Novalić

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Prijedlog Zakona o porezu na dohodak

Predlagač: Fadil Novalić

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o roditeljima njegovateljima u FBiH

Predlagač: Fadil Novalić

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA(skraćeni postupak)

Predlagači: Admir Čavalić i Haris Silajdžić

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona federacije Bosne i Hercegovine

 

Predlagač: Dennis Gratz

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O UJEDNAČAVANJU PENZIJA OSTVARENIH PO ZAKONU O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O KONSTITUIRANJU NOVIH OPĆINA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE I IZMJENI PODRUČJA OPĆINA PODIJELJENIH MEĐUENTITETSKOM I MEĐUKANTONALNOM-MEĐUŽUPANIJSKOM CRTOM)


 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O OBAVEZNIM OSIGURANJIMA U SAOBRAĆAJU

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O IZBORU, PRESTANKU MANDATA, OPOZIVU I ZAMJENI NAČELNIKA OPĆINA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O UTVRĐIVANJU I OSTVARIVANJU POTRAŽIVANJA GRAĐANA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE 

 

Amandman - Admir Čavalić

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE NA JAVNE PRIHODE ( SKRAĆENI POSTUPAK )

 

Amandman Vlade FBIH

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU BUDŽETA ZA 2023. godinu hitni postupak REBALANS 5.7.2023. BAF8ABEF - POVUČEN IZ PARLAMENTARNE PROCEDURE


 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDŽETA FEDERACIJE BiH ZA 2023. godinu hitni postupak -5.7.2023. 0A554978

 

AMANDMANI

SAFET KOVAČEVIĆ

SLAVEN RAGUŽ

HAJRUDIN ŽILIĆ

MARIJANA HRVIĆ-ŠIKULJAK

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Prijedlog Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine

Vlada FBiH

Amandmani HDZ BIH-HNS

Amandmani - Odbor za boračka i invalidska pitanja

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trezoru FBiH

Vlada FBiH

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Prijedlog Zakona o prijevozu opasnih materija

Vlada FBiH

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O KONCESIJAMA (skraćeni postupak)

PREDLAGAČ: Damir Nikšić i Sanela Klarić

 

AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o platama i naknadama u organima vlasti FBIH

Predlagač: Admir Čavalić

 

AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog Zakona o električnoj energiji Federacije BiH

Vlada FBiH

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Amandmani na Prijedlog Zakona (Klub zastupnika HDZ-a)

Amandman na Prijedlog Zakona (Admir Čavalić)

Amandman na Prijedlog Zakona (Haris Silajdžić)

Izjašnjenje Vlade FBIH o podnesenim Amandmanima na Prijedlog Zakona

 

AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog Zakona o registru osoba pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima u Federaciji BiH

Predlagači: Lana Prlić i Aner Žuljević

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI MIŠLJENJE VLADE FBIH

 

AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o doprinosima

Predlagači: Admir Čavalić i Irfan Durić

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Mišljenje Vlade FBIH

Izjašnjenje Vlade na amandmane

 

AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o porezu na dohodak

Predlagači: Admir Čavalić i Irfan Durić

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI Mišljenje Vlade FBIH

 

AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog Zakona o dopuni zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH

PREDLAGAČ: Damir Arnaut

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O RASELJENIM LICIMA I POVRATNICIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE I IZBJEGLICAMA IZ BIH

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana

Predlagač: Edita Mazić

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ZAKONA O ENERGIJI I REGULACIJI ENERGETSKIH DJELATNOSTI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

IZVJEŠTAJ S JAVNE RASPRAVE

 

AKT/ PREGLEDAČ

Predlagači: Safet Omerović i Admir Čavalić

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI MIŠLJENJE VLADE FBIH

 

AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama

Predlagač: Slaven Raguž

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI Mišljenje Vlade FBIH

 

AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o radu

Predlagač: Klub zastupnika Naša Stranka

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI Mišljenje Vlade FBIH

 

AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije

 

POPRATNO PISMO

MIŠLJENJE VLADE FEDERACIJE PRIMJEDBE/ AMANDMANI

Amandmani na Prijedlog Zakona (Klub zastupnika HDZ-a)

Amandmani na Prijedlog zakona - Admir Čavalić

Amandmani na Prijedlog Zakona - Vlada FBIH

Izjašnjenje Vlade FBIH na podnesene Amandmane na Prijedlog Zakona

 

AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog zakon o izmjeni Zakona o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u Federaciji Bosne i Hercegovine

Predlagači: Amir Purić i Admir Čavalić

MIŠLJENJE VLADE/PRIMJEDBE

MIŠLJENJE VLADE FBiH

 

AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o koncesijama

Predlagač:

Klub zastupnika Naša stranka u PDPFBIH i Sanela Klarić delegatkinja

MIŠLJENJE VLADE

 Vlada FBiH

 

AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana

Predlagač: Admir Čavalić i Mirjana Marinković-Lepić, zastupnici

 

Nacrti Zakona

AKT/ PREGLEDAČ

 

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILIZIRANIH BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI PORODIČNOG ZAKONA FEDERACIJE BIH 

 

AKT/ PREGLEDAČ

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU 

 

AKT/ PREGLEDAČ

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM PLANIRANJU I KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA NA NIVOU FEDERACIJE BiH

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Nacrt Zakona o jakim alkoholnim pićima

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Nacrt Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prekršajima

 

AKT/ PREGLEDAČ

NACRT ZAKONA O RADU REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA U FBIH

PREDLAGAČI: Admir Čavalić i Haris Silajdžić

 

AKT/ PREGLEDAČ

Nacrt Zakona o upotrebi znakovnog jezika na nivou FBiH

Predlagač: Admir Čavalić

 

Akti Ustavnog suda

AKT/ PREGLEDAČ

 

Presuda Ustavnog suda FBiH  U-13/23 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Presuda Ustavnog suda FBiH broj U-17/22 od 13.06.2023. godine

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Presuda Ustavnog suda FBiH  U-13/22 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Presuda Ustavnog suda FBiH  U-2/22 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Presuda Ustavnog suda FBiH  U-25/17

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Rješenje Ustavnog suda Federacije BiH U-18/17

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Rješenje Ustavnog suda Federacije BiH U-27/22

 

AKT/ PREGLEDAČ

Presuda Ustavnog suda FBIH broj U-22/21

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Rješenje Ustavnog suda Federacije BiH U-46/22

 

Pregled podnesenih izvještaja/Odluka, zaključaka i

informacija radi informisanja

AKT/ PREGLEDAČ

Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

 

AKT/ PREGLEDAČ

INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA U POSTUPKU IZDAVANJA ENERGETSKE DOZVOLE ZA IZGRADNJUFOTONAPONSKE ELEKTRANE" OD PRIVREDNOG DRUŠTVA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE" DIONIČKO DRUŠTVA MOSTAR

 

AKT/ PREGLEDAČ

INFORMACIJA O VANJSKOM I UNUTRAŠNJEM DUGU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

AKT/ PREGLEDAČ

KONAČNI IZVJEŠTAJ O IMPLEMENTACIJI "STRATEGIJE RAZVOJA INDUSTRIJE TEKSTILA, ODJEĆE, KOŽE I OBUĆE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE" ZA PERIOD 2013-2023. GODINA

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DOPUNU STATUTA FEDERALNOG ZAVODA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

 

AKT/ PREGLEDAČ

Prijedlog za razrješenje potpredsjedavajuće Predstavničkog doma PFBiH iz reda ostalih,dostavlja se

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU ZADUŽENJA PO SPORAZUMU O ZAJMU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (IBRD)ZA PROJEKAT FINANSIRANJA RAZVOJNE POLITIKE ZDRAVSTVENOG SEKTORA 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za drugi Projekat unapređenja kvaliteta zraka

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

IZVJEŠTAJ O RADU NADZORNOG ODBORA FEDERALNO ZAVODA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJA ZA 2022. GODINU

 

AKT/ PREGLEDAČ Zaključak Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u vezi usvajanja Programa rada Vlade FBiH

 

AKT/ PREGLEDAČ Zaključak Vlade FBiH u povodu Incijative potpredsjednika FBiH Igora Stojanovića,za izmjenu kaznenog zakonodavstva u FBiH 

 

AKT/ PREGLEDAČ IZVJEŠTAJ O RADU FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2022. GODINU

 

AKT/ PREGLEDAČ Informacija o procesu monitoringa i evaluacije u privrednim društvima koja su dobila financijsku pomoć u 2020.godini (br.Vlade FBiH 03-14-520/2021)

 

AKT/ PREGLEDAČ IZVJEŠTAJ O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ "TEKUĆA REZERVA" VLADE FEDERACIJE BIH ZA 2022.GOD. ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2022 GODINE

 

AKT/ PREGLEDAČ Izvještaj o radu FERK-a za 2022. godinu

 

AKT/ PREGLEDAČ

INFORMACIJA O PRIMJENI KRIVIČNOG ZAKONA FBIH I STANJU KRIMINALITETA U FBIH ZA 2022. GODINU

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Godišnji plan zaduživanja za 2023. godinu

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa (6M) na dan 25. 04 2023. godine

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Izvještaj Predsjednika Federacije BiH o pomilovanju pravomoćno osuđenih osoba donesenim u 2022. godini

 

AKT/ PREGLEDAČ

Inicijativa za međusobno dogovaranje na trajnoj osnovi između kantona i federalne vlasti u oblasti turizma i upućuje Parlamentu FBiH da zaključkom odredi način i nosioce pripreme dokumenta u pogledu nadležnosti kantona i federalne vlasti za dogovaranje na trajnoj osnovi

 

AKT/ PREGLEDAČ

Federalna strategija zaštite okoliša 2022.-2032. i Strategija upravljanja vodama Federacije BiH 2022.-2032.

 

AKT/ PREGLEDAČ

SAŽETAK FEDERALNOG MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE,VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA PO DVOGODIŠNJIM IZVJEŠTAJIMA O PROVOĐENJU PROGRAMA MJERA PLANOVA UPRAVLJANJA VODAMA ZA VODNA PODRUČJA RIJEKE SAVE I JADRANSKOG MORA U FEDERACIJI BIH (2016-2021)

 

AKT/ PREGLEDAČ

SUMARSKI PROGRAM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - OPCI DIO

 

AKT/ PREGLEDAČ Zaključci Etičke komisije u vezi sa primjenom Etičkog kodeksa zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH

 

AKT/ PREGLEDAČ Zaključci Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku  (vezani za Agenciju za privatizaciju)

 

AKT/ PREGLEDAČ Izjašnjenje Vlade FBiH na Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja odredbe člana 190. stav (2) tačka 2. Zakona o vodama

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADI REGULACIONOG PLANA ŠTRBAČKI BUK ZA PERIOD OD 10 GODINA

 

AKT/ PREGLEDAČ

Zaključci o hitnoj dodatnoj zaštiti stanovništva FBiH u slučaju kontaminacije radioaktivnošću usljed moguće eskalacije rata u Ukrajini

PREDLAGAČ: Amir Ibrović

 

AKT/ PREGLEDAČ

Izvještaj o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom FBiH za 2022. godinu s pratećim materijalima

 

AKT/ PREGLEDAČ

Izvještaj o stanju poljoprivrede (Zeleni izvještaj) u FBiH za 2022. godinu

 

AKT/ PREGLEDAČ

Izvještaj o zaduženju FBiH po osnovu emisija (7Y) obveznica

 

AKT/ PREGLEDAČ Informacija o stanju kriminaliteta za period januar - decembar 2022

 

AKT/ PREGLEDAČ Godišnji izvještaj, Institucija ombudsmena

 

AKT/ PREGLEDAČ ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA PRAVILA USTANOVE ZA SOCIJALNO ZBRINJAVANJE I ZDRAVSTVENU NJEGU - BAKOVIĆI

 

AKT/ PREGLEDAČ ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA PRAVILA USTANOVE ZA SOCIJALNO ZBRINJAVANJE, ODGOJ I OBRAZOVANJE - SARAJEVO

 

AKT/ PREGLEDAČ ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA PRAVILA USTANOVE ZA SOCIJALNO ZBRINJAVANJE I ZDRAVSTVENU NJEGU - DRIN

 

AKT/ PREGLEDAČ ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA PRAVILA USTANOVE ZA SOCIJALNO ZBRINJAVANJE, ZDRAVSTVENU NJEGU, ODGOJ I OBRAZOVANJE - PAZARIĆ

 

AKT/ PREGLEDAČ ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA PRAVILA USTANOVE ZA SOCIJALNO ZBRINJAVANJE I ZDRAVSVENU NJEGU - LJUBUŠKI

 

AKT/ PREGLEDAČ Odluka Visokog predstavnika – Zakon o dopuni Krivičnog zakona FBiH

 

AKT/ PREGLEDAČ Godišnji Izvještaj VSTV-a BiH za 2022. godinu

 

AKT/ PREGLEDAČ Odluka Visokog predstavnika kojom se deblokira imenovanje Vlade FBiH

 

AKT/ PREGLEDAČ Izvještaj o radu Vlade FBiH za 2022. godinu

 

AKT/ PREGLEDAČ Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za 2023. godinu

 

AKT/ PREGLEDAČ Izvještaj o izvršenju Programa rada Agencije za reviziju privatizacije u FBiH za 2022. godinu

 

AKT/ PREGLEDAČ Izvještaj Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2022. godinu

 

AKT/ PREGLEDAČ Program rada Vlade FBIH za 2023. godinu

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

AKT/ PREGLEDAČ Godišnji izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća Željeznice FBiH

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Dopisi Premijera Vlade FBIH u vezi povlačenja Nacrta i Prijedloga Zakona iz parlamentarne procedure i nastavka parlamentarne procedure Nacrta i Prijedloga Zakona

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE Slovinj privrednog društva „Vjetroelekrtane „ d.o.o. Glamoč

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Strategija razvoja turizma FBiH 2022.-2027.

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za period 01.01. - 31.12.2022. godine

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za period 01.01. - 30.06.2022. godine

 

AKT/ PREGLEDAČ

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANSIJSKOG PLANA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FBIH ZA 2021. GODINU (KONSOLIDOVANI)

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANSIJSKOG PLANA FEDERALNOG FONDA SOLIDARNOSTI ZA 2021. GODINU (ANEX I)

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN ZAVODA ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BIH ZA 2022. GODINU

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

IZVJEŠTAJ "ZDRAVSTVENO STANJE STANOVNIŠTVA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U FBIH ZA 2020 GOD."

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA KONCESIJE FEDERACIJE BIH ZA 2022.GODINU 

 

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU IZRADE REGULACIONOG PLANA HISTORIJSKOG GRADSKOG PODRUČJA JAJCE ZA PERIOD OD DESET GODINA

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA OBRAČUN SREDSTAVA U ZDRAVSTVU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021.GODINU

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA OBRAČUN SREDSTAVA U ZDRAVSTVU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020.GODINU

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA OBRAČUN SREDSTAVA U ZDRAVSTVU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2018.GODINU

 

AKT/ PREGLEDAČ

 

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA OBRAČUN SREDSTAVA U ZDRAVSTVU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2017.GODINU