Organizacija doma

Stručna služba

Predstavnički dom ima Stručnu službu u kojoj rade državni službenici i namještenici i koji izvršavaju poslove za potrebe Predstavničkog doma, klubova stranaka i radnih tijela.

U Stručnoj službi Predstavničkog doma postoje četiri organizaciona dijela i to:

  1. Kabinet predsjedavajućeg Predstavničkog doma
  2. Kabinet potpredsjedavajućih
  3. Kabinet sekretara Predstavničkog doma
  4. Služba radnih tijela Predstavničkog doma

Stručna služba Predstavničkog doma obavlja tačno utvrđene poslove koji su predviđeni Ustavom, zakonima, Poslovnikom Predstavničkog doma i internim pravnim aktima.

Stručna služba Predstavničkog doma

RUKOVODILAC STRUČNE SLUŽBE - SEKRETAR PREDSTAVNIČKOG DOMA

Ivan Miličević, sekretar

Tel: 033/ 209-720

e-mail: strucna.sluzbazd@parlamentfbih.gov.ba

Ured sekretara Šefica Odsjeka za sjednicu i sjednicu kolegija

Stela Ibrović

Tel: 033/ 407-991

e-mail: strucna.sluzbazd@parlamentfbih.gov.ba

e-mail: stela.ibrovic@parlamentfbih.gov.ba

Viši samostalni referent za pripremu sjednica

Gordana Rizvan

Tel: 033/ 407-991

e-mail: strucna.sluzbazd@parlamentfbih.gov.ba

e-mail: gordana.rizvan@parlamentfbih.gov.ba

Šefica Odsjeka za objavu zakona, izvornika i usaglašavanje zakonskih tekstova

Amela Čampara

Tel: 033/ 447-447

e-mail: amela.campara@parlamentfbih.gov.ba

IT Poslovi, Web admini

Almir Asotić

Tel: 033/200-495

e-mail: almir.asotic@parlamentfbih.gov.ba

Slavko Kozarić

Tel: 033/200-495

e-mail: slavko.kozaric@parlamentfbih.gov.ba

Stručni savjetnik za Javne nabavke

Edis Talović

Tel: 033/216-784

e-mail: edis.talovic@parlamentfbih.gov.ba

Vozač

Josip Schreilechner

Tel: 033/203-234

e-mail: josip.schreilechner@parlamentfbih.gov.ba

Kabinet predsjedavajućeg

 

Tel: 033/ 263-585

Fax: 033/ 223-623

e-mail: kabinet.predsjedavajuce@parlamentfbih.gov.ba

ŠEFICA KABINETA

Adela Kulaš

Tel: 033/263-536

e-mail: adela.kulas@parlamentfbih.gov.ba

VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SJEDNICE PREDSTAVNIČKOG DOMA

Sanela Ibrica-Mujčinović

Tel: 033/ 212-519

e-mail: sanela.mujcinovic-ibrica@parlamentfbih.gov.ba

STRUČNI SAVJETNIK ZA OPĆE I PROTOKOLARNE POSLOVE

Muamera Ahmedspahić

Tel: 033/214-071

e-mail: muamera.ahmedspahic@parlamentfbih.gov.ba

STRUČNI SARADNIK ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Ema Jukić

Tel: 033/263-585

e-mail: ema.jukic@parlamentfbih.gov.ba

VOZAČ

Adin Rizvanović

Tel: 033/263-585

e-mail: adin.rizvanovic@parlamentfbih.gov.ba

Kabinet potpredsjedavajućeg   

Tel: 033/ 225-321; 033/ 226-655

Fax: 033/ 203-232

ŠEFICA KABINETA

Biljana Andrić

Tel: 033/445-391

e-mail: biljana.andric@parlamentfbih.gov.ba

Stručni saradnik za pripremu sjednica

Edita Martinović

Tel: 033/225-321

e-mail: edita.martinovic@parlamentfbih.gov.ba

DALJE O POSLOVIMA STRUČNE SLUŽBE MOŽETE PRONAĆI OVDJE.