Vijesti-sr

Позив за 3. редовну сједницу Представничког дома Парламента Федерације БиХ

На основу члана 96. став 1. Пословника Представничког дома Парламента ФБиХ

 

С А З И В А М

 

3. редовну сједницу Представничког дома Парламента Федерације БиХ за 21.06.2023. године у 11 часова.

 

За  3. редовну сједницу предлажем сљедећи

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

1.    Пресуда Уставног суда Федеарције БиХ  број У-22/21 од 21.03.2021. године,

2.    Пресуда Уставног суда Федерације БиХ број У-19/22 од 05.04.2023. године,

3.    Приједлог закона о енергији и регулацији енергетских дјелатности у Федерацији БиХ,

4.    Приједлог закона о електричној енергији Федерације БиХ,

5.    Приједлог закона о коришћењу обновљивих извора енергије и ефикасне когенерације,

6.    Извјештај о извршењу Програма рада Агенције за ревизију приватизације у ФБиХ за 2022. годину,

7.    Одлуке о давању претходне сагласности на Правила установа за социјално збрињавање:

а) Одлука о давању претходне сагласности на правила Установе за социјално збрињавање, васпитање и образовање-Сарајево,

б) Одлука о давању претходне сагласности на правила Установе за социјално збрињавање и здравствену његу – Љубушки,

ц) Одлука о давању претходне сагласности на правила Установе за социјално збрињавање и здравствену његу – Баковићи,

д) Одлука о давању претходне сагласности на правила Установе за социјално збрињавање, здравствену његу, одгој и образовање – Пазарић,

е) Одлука о давању претходне сагласности на правила Установе за социјално збрињавање и здравствену његу-Дрин,

8.    Годишњи извјештај о резултатима активности Институције омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине за 2022. годину,

9.    Извјештај о одлукама о помиловању правоснажно осуђених лица донесеним у 2022. години,

10. Информација о стању безбједности - криминалитета на подручју Федерације Босне и Херцеговине за период јануар-децембар 2022. године,

11. Квартални извјештај о дугу Q4/2022,

12. Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основи емисије трезорских записа (6М) на дан 25.04.2023. године,

13. Закључци Одбора за економску и финансијску политику Представничког дома Парламента ФБиХ,

14. Закључци Етичке комисије Представничког дома Парламента ФБиХ,

15. Избори и именовања.

 

 

 

С поштовањем,

 

                                                                                     ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА

 

                                                                              Мирјана Маринковић-Лепић