Vijesti

5. redovna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

Na osnovu člana 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta FBiH

 

S A Z I V A M

 

5. redovnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH za srijedu, 27.09.2023. godine u 10 sati.

Za  5. redovnu sjednicu predlažem slijedeći

 

 

D N E V N I   R E D

 

1.  Prijedlog Zakona o ujednačavanju penzija ostvarenih po Zakonu o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine – hitni postupak,

2.    Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije – skraćeni postupak,

3.    Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju – skraćeni postupak,

4.    Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o konstituiranju novih općina u Federaciji BiH i izmjeni područja općina podijeljenih međuentitetskom i međukantonalnom linijom – skraćeni postupak,

5.    Nacrt Zakona o jakim alkoholnim pićima,

6.    Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine,

7.    Nacrt Zakona o izmjenama i dopuni Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine,

8.    Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku,

9.    Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica,

10. Prijedlog Strategije razvoja turizma Federacije Bosne i Hercegovine 2022.-2027. godina,

11. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane “EPHZHB 1” od Privrednog društva Javno preduzeće “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” d.d. Mostar sa Prijedlogom zaključka,

12. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekat unapređenja kvaliteta zraka,

13. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekat finansiranja Razvojne politike zdravstvenog sektora,

14. Usaglašavanje Prijedloga Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije,

15. Izbori i imenovanja.

 

NAPOMENA: Moguće je održavanje nastavka sjednice u četvrtak, 28.09.2023. godine.

 

 

S poštovanjem,

 

                                                                                     PREDSJEDAVAJUĆA

 

                                                                                  Mirjana Marinković-Lepić