Rukovodstvo Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH prisustvovalo Međunarodnoj konferenciji '‘Holistički modeli kod rijetkih bolesti’