U Parlamentu Federacije BiH održan radno – konsultativni sastanak predstavnika parlamentarnih stranaka