Komisija za informisanje održala zajednički radni sastanak sa sekretarom Predstavničkog doma i uposlenicima Stručne službe Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH i Zajedničke službe Parlamenta Federacije BiH