Mirjana Marinković Lepić: Svaka vlast, u najvećoj mjeri, svoju svrhu crpi iz brige prema najosjetljivijima a posebno prema djeci bez roditeljskog staranja