Marinković-Lepić: Na jedan simboličan način, s nama je danas u Tuzli i cijela Federacija