Simpozij o jačanju zdravstvenog sistema u prevenciji i liječenju mentalnih bolesti