Vijesti

Dopuna dnevnog reda 34. redovne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBIH

Poštovani,

Poziv za 34. redovnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta FBIH sa prijedlogom dnevnog reda upućen je 14.06.2022. godine. Ovim putem Vas obavještavam da će prijedlog dnevnog reda ove sjednice biti proširen sljedećim materijalom: 

 

S poštovanjem

Predsjedavajući

Mirsad Zaimović