Vijesti

OBAVJEŠTENJE - 34. redovna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

U skladu sa članom 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

 

SAZIVAM

 

34. redovnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH za utorak, 28.  juna 2022. godine u 10 sati i predlažem slijedeći

 

 

DNEVNI RED

 

 

1.    Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku – skraćeni postupak,

2.    Prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju – skraćeni postupak,

3.    Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH, predlagač Adis Arapović – skraćeni postupak,

4.    Prijedlog Zakona o ustanovama socijalne zaštite Federacije BiH,

5.    Izvještaj o radu Vlade FBiH za 2021. godinu,

6.    Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije BiH za period od 01.01. do 31.12.2021. godine,

7.    Izvještaj o poslovanju BH Pošta d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu,

8. Izvještaj o radu i poslovanju za 2020. godinu Hrvatske pošte d.o.o. Mostar,

9. Izvještaj o izvršenju programa rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji BiH za 2021. godinu,

10. Analitički izvještaj Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2021. godinu,

11. Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine br. AP-2985/19 od 08.07.2021. godine,

12. Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji BiH za period januar – juni 2021. godine,

13. Kvartalni izvještaj o dugu Q1/2022,

14. Prijedlog Zaključka Zakonodavno-pravne komisije,

15. Izbori i imenovanja.

 

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ulica Hamdije Kreševljakovića 3.

 

                                                                       

 

   

                                                                             PREDSJEDAVAJUĆI

 

                                                                                    Mirsad Zaimović