Vijesti

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH u saradnji sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke održao tematsku sjednicu o temi „Stanje i položaj studentskih domova u Federaciji BiH“

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu i sport (u daljnjem tekstu: Odbor) u saradnji sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke održao je tematsku sjednicu o temi: “Stanje i položaj studentskih domova u Federaciji BiH”.

Cilj održavanja tematske sjednice jeste umrežavanje studentskih centara sa zemljama u regionu, implementacija projekata od značaja kroz fondove Evropske unije i poboljšanje uslova života i rada mladih ljudi koji su korisnici studentskih centara, a koji predstavljaju svijetlu budućnost Bosne i Hercegovine.

Sjednici su prisustvovali članovi Odbora za obrazovanje i nauku Predstavničkog doma, članovi Odbora za za obrazovanje, nauku, kulturu, sport i pitanja mladih Doma naroda, zastupnici i delegati Parlamenta Federacije BiH, predstavnici Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, predstavnici Ministarstva za obrazovanje i nauku kantona Sarajevo, predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Posavskog kantona, predstavnici Udruženja „Zajednica učeničkih i studentskih domova jugoistočne Evrope“, direktori JU studentskih centara: Sarajevo, Tuzla, Zenica, Mostar i predstavnik UWC Mostar (Koledž Ujedinjenog Svijeta Mostar).

Uvodno izlaganje dali su: Jasmina Biščević – Tokić, predsjednica Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, Jasmin Branković – predstavnik Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Darko Kolaković – generalni sekretar Udruženja „Zajednica učeničkih i studentskih domova jugoistočne Evrope“ i Hasib Gabeljić – Nacionalni koordinator za BiH i član Upravnog odbora udruženja „Zajednica učeničkih i studentskih domova jugoistočne Evrope“.

Također, svoj doprinos tokom upoznavanja sa ovom temom dali su: Amar Dovadžija – direktor JU „Studentski centar“ Sarajevo, Jusuf Džihanović – direktor Studentskog centra Univerziteta u Tuzli, Nidžara Halilović – Čustović – direktorica Studentskog centra Zenica, Anita Glibić – direktorica Studentskog centra Sveučilišta u Mostaru i Haris Idriz – predstavnik UWC Mostar (Koledž Ujedinjenog Svijeta Mostar).

Tematska sjednica rezultirala je usvajanjem određenih zaključaka koje će Odbor uputiti nadležnim institucijama na dužnu pažnju i izjašnjenje i to:

1.    Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH će posjetiti i obaviti radne posjete svim studentskim centrima u Federaciji BiH i kantonalnim ministarstvima za obrazovanje i nauku, kao i rektoratima Univerziteta. 

2.    Odbor će pokrenuti Inicijativu prema Vladama Skupština Kantona za povećanje subvencija, kao i prema Vladi Federacije BiH da se kroz Budžet Federacije BiH za 2024. godinu povećaju subvencije za studentske centre. 

3.    Odbor upućuje apel prema svim kantonalnim Vladama da ujednače finansijske naknade za sve studente koji participiraju u studentskim centrima. 

4.    Odbor predlaže nadležnim institucijama da se uprosti primjena Zakona o javnim nabavkama u cilju lakšeg sprovođenja  postupka javnih nabavki. 

5.    Odbor predlaže Vladi Federacije BiH da uz pomoć nadležnog Ministarstva i nadležnih radnih tijela Parlamenta Federacije BiH osnuje Fond za studentski standard, gdje bi se osigurala određena finansijska sredstva za sve studentske centre, a koja će se implementirati u poboljšanje studentskog standarda. 

6.    Odbor traži od resornih kantonalnih ministarstava da u saradnji sa studentskim centrima dostave Informaciju koja su to i kolika finansijska sredstva potrebna za povoljniji studentski standard. 

7.    Odbor traži od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke da dostavi Informaciju o upisanom broju studenata po godinama, načinu studiranja, te koji studenti ostvaruju pravo na subvenciju za korištenje usluga studentskih centara. 

8.    Odbor traži od Vlade Federacije BiH da čim prije dostavi u parlamentarnu proceduru Zakon o studentskim standardima.

 

FOTOGALERIJA