Vijesti

Poziv za 1. redovnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH

U skladu sa članom 96. stav 1.  Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta FBiH

 

S A Z I V A M

 

1. redovnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za srijedu, 25. januara  2023. godine u 10 sati.

 

Za 1. redovnu sjednicu predlažem slijedeći:

 

D N E V N I  R E D

 

1.    Prijedlog Budžeta Federacije BiH za 2023. godinu – hitni postupak,

2.    Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije BiH za 2023. godinu – hitni postupak,

3.    Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu (druge izmjene i dopune) i izmjene i dopune Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2022. godinu (Anex I) (druge izmjene i dopune) i Odluku o načinu izvršavanja rebalansa Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2022. godinu (druge izmjene i dopune),

4.    Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu i Odluku o načinu izvršavanja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2023. godinu,

5.    Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2023. godinu i procjenu plana za 2024. i 2025. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2023. godinu,

6.    Prijedlog Finansijskog plana FERK-a za 2023. godinu,

7.    Izbori i imenovanja.

 

 

 

 

 

                                                                                      PREDSJEDAVAJUĆA

                                                                                    Mirjana Marinković - Lepić