Vijesti

Poziv za 1. vanrednu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BIH

Na osnovu člana 96. stav 4. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BIH,

S A Z I V A M

1. vanrednu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BIH, koja će biti održana 25.01.2023. godine, odmah nakon završetka 1. redovne sjednice.

Za 1. vanrednu sjednicu predlažem sljedeći: 

D N E V N I   R E D

 

  1. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o doprinosima, predlagač: Edina Gabela - hitni postupak

 

S poštovanjem,

 

 PREDSJEDAVAJUĆA

Mirjana Marinković-Lepić