Vijesti HR

Poziv za 33. redovitu sjednicu Zastupničkoga doma Parlamenta FBiH

Sukladno članku 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH

 

SAZIVAM

 

33. redovitu sjednicu Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH za utorak, 31. svibnja 2022. godine u 10 sati i predlažem sljedeći

 

 

DNEVNI RED

 

 1. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama - skraćeni postupak
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjoj trgovini, predlagatelj: Klub zastupnika DF – skraćeni postupak
 3. Prijedlog Zakona o korištenju i nabavi službenih putničkih automobila u organima uprave Federacije BiH, predlagatelj: Adis Arapović
 4. Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji u Federaciji BiH
 5. Nacrt Zakona o doživotnoj mjesečnoj naknadi zaslužnim sportašima u Federaciji BiH, predlagatelji: Suad Kaknjo i Adisa Kokić Hinović
 6. Prijedlog Etičkog kodeksa zastupnika u Zastupničkome domu Parlamenta Federacije BiH, predlagatelj: Etičko povjerenstvo
 7. Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvitak (IBRD) za Projekt Modernizacija vodnih i sanitarnih usluga
 8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na obračun sredstava u zdravstvu u Federaciji BiH za 2020. godinu
 9. a)Izvješće o radu i poslovanju RTVFBiH za razdoblje siječanj - prosinac 2018. godine i Financijsko izvješće s mišljenjem Neovisnog revizora za godinu koja završava na dan 31.12.2018. godine   b)Izvješće o radu i poslovanju RTVFBiH za razdoblje siječanj - prosinac 2019. godine, Financijsko izvješće za razdoblje koje završava na dan 31.12.2019. godine i Izvješće neovisnog revizora
 10. Izvješće o poslovanju „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo za 2020. godinu
 11. Izvješće o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Federacije BiH za 2021. godinu, Izvješće Upravnog odbora o poslovanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Federacije BiH za 2021.godinu, Izvješće o radu Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje ososba s invaliditetom Federacije BiH za 2021. godinu i Izvješće o izvršenju Financijskog plana Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Federacije BiH za 2021. godinu
 12. Informacija o stanju na područjima koja su pogođena potresima, mjerama i aktivnostima na sanaciji, materijalnoj i financijskoj pomoći od strane Vlade FBIH
 13. Zaključak Zakonodavno - pravnog povjerenstva po Inicijativi za izmjenu članka 21. Zakona o cestovnom prijevozu FBiH („Službene novine Federacije BiH“, br: 28/06,2/10 i 57/20) koju je pokrenula zastupnica Alma Kratina
 14. Zaključak Administrativnog povjerenstva u vezi Federalnog pravobraniteljstva
 15. Izbori i imenovanja

 

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ulica Hamdije Kreševljakovića 3.

 

PREDSJEDATELJ

 

                                                                                         Mirsad Zaimović