Vijesti HR

Poziv za 4. redovitu sjednicu Zastupničkog doma Parlamenta FBIH

Temeljem članka 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkog doma Parlamenta FBiH

 

S A Z I V A M

4. redovitu sjednicu Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH za utorak, 25.07.2023. godine u 11 sati.

Za  4. redovitu sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

1.    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Federacije BiH za 2023. godinu – žurni postupak,

2.    Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije BiH za 2023. godinu – žurni postupak,

3.    Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o riznici u Federaciji BiH – skraćeni postupak,

4.    Prijedlog Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji BiH,

5.    Nacrt Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prekršajima,

6.    Izvješće Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2022. godinu,

7.    Dokument okvirnog proračuna Federacije BiH za razdoblje 2024. – 2026. godina

8.  Izvješće o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovi emisije (7Y) obveznica,

9. Kvartalno izvješće o dugu Q1/2023,

10. Godišnji plan zaduživanja za 2023. godinu,

11. Zaključci Supštine Kantona Sarajevo,

12. Izbor i imenovanja

 

 

NAPOMENA: Moguće je održavanje nastavka sjednice u srijedu 26.07.2023. godine

S poštovanjem, 

 

                                                                                     PREDSJEDATELJICA

                                                                                   Mirjana Marinković-Lepić