Vijesti

Poziv za 4. redovnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

Na osnovu člana 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

 

S A Z I V A M

 

4. redovnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH za utorak, 25.07.2023. godine u 11 sati.

Za  4. redovnu sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D

 

1.   Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2023. godinu – hitni postupak,

2.  Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije BiH za 2023. godinu – hitni postupak,

3.  Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trezoru u Federaciji BiH – skraćeni postupak,

4.   Prijedlog Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji BiH,

5.   Nacrt Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prekršajima,

6.  Izvještaj Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2022. godinu,

7.   Dokument okvirnog budžeta Federacije BiH za period 2024. – 2026. godina,

8.   Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije (7Y) obveznica,

9. Kvartalni izvještaj o dugu Q1/2023,

10. Godišnji plan zaduživanja za 2023. godinu

11. Zaključci Supštine Kantona Sarajevo,

12. Izbori i imenovanja.

 

 

S poštovanjem,

 

                                                                                       PREDSJEDAVAJUĆA

 

                                                                                    Mirjana Marinković-Lepić

 

NAPOMENA: Moguće je održavanje nastavka sjednice u srijedu, 26.07.2023. godine.