Vijesti HR

Poziv za 5. redovitu sjednicu Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BIH

Temeljem članka 96. stavak 1. Poslovnika Zastupničkog doma Parlamenta FBiH

 

S A Z I V A M

 

5. redovitu sjednicu Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH za srijedu, 27.09.2023. godine u 10 sati.

Za  5. redovitu sjednicu predlažem sljedeći

 

 

D N E V N I   R E D

 

1.    Prijedlog Zakona o ujednačavanju mirovina ostvarenih po Zakonu o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine – žurni postupak,

2.    Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju tražbina građana u postupku privatizacije – skraćeni postupak,

3.    Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obveznim osiguranjima u saobraćaju – skraćeni postupak,

4.    Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o konstituiranju novih općina u Federaciji BiH i izmjeni područja općina podijeljenih međuentitetskom i međukantonalnom linijom – skraćeni postupak,

5.    Nacrt Zakona o jakim alkoholnim pićima,

6.    Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini Federacije Bosne i Hercegovine,

7.    Nacrt Zakona o izmjenama i dopuni Obiteljskog zakona Federacije Bosne i Hercegovine,

8.    Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvanparničnom postupku,

9.    Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji,

10. Prijedlog Strategije razvoja turizma Federacije Bosne i Hercegovine 2022.-2027. godina,

11. Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane “EPHZHB 1” od Gospodarskog društva Javno poduzeće “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” d.d. Mostar s Prijedlogom zaključka,

12. Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvitak (IBRD) za Projekt unapređenja kvalitete zraka,

13. Prijedlog Odluke o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvitak (IBRD) za Projekt financiranja Razvojne politike zdravstvenog sektora,

14. Usuglašavanje Prijedloga Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije,

15. Izbori i imenovanja.

 

 NAPOMENA: Moguće je održavanje nastavka sjednice u četvrtak, 28.09.2023. godine.

 

S poštovanjem, 

 

                                                                                     PREDSJEDATELJICA

                                                                                   Mirjana Marinković-Lepić