Vijesti

Poziv za 7. Redovnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BIH

Na osnovu člana 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta FBiH

 

 

S A Z I V A M

 

7. redovnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH za utorak, 28.11.2023. godine u 10 sati.

Za  7. redovnu sjednicu predlažem slijedeći

 

 

D N E V N I   R E D

 

1.    Prijedlog Zakona o poduzetničkoj infrastrukturi u Federaciji BiH,

2.    Prijedlog Zakona o poticanju razvoja male privrede u Federaciji BiH,

3.    Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata, predlagač: Klub poslanika HDZ BiH – HNS – skraćeni postupak,

4.    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, predlagači: Klubovi poslanika SDP BiH, NiP-Pomak, NS, HDZ BiH – HNS, HDZ 1990 – HNP i PDA,

5.    Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Program integriranog razvoja koridora Save i Drine primjenom višefaznog programskog pristupa,

6.    Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na dopunu Statuta Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje,

7.    Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuća rezerva“ Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu za period 01.01. do 30.06.2023. godine na propisanim obrascima

8.    Izbori i imenovanja.

 

 

 

S poštovanjem,

 

                                                                                   PREDSJEDAVAJUĆA

                                                                                  Mirjana Marinković-Lepić