Vijesti

Poziv za konstituirajuću sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH

Na osnovu člana 5. stav 2. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BIH

 

S A Z I V A M

Konstituirajuću sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BIH, za četvrtak, 01. decembra 2022. godine sa početkom u 11. sati.

Za konstituirajuću sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I    R E D

 

1.       Izbor privremenih komisija Predstavničkog doma Parlamenta FBIH

a.       Izbor Privremene mandatno-imunitetske komisije

b.       Izbor Privremene komisije za izbor i imenovanje

c.       Izbor privremene administrativne komisije

2.       Konstituisanje Predstavničkog doma Parlamenta FBIH

a.       Verifikacija mandata zastupnika u PD FBIH

b.       Davanje svečane izjave

3.       Izbor rukovodstva Predstavničkog doma Parlamenta FBIH

a.       Izbor Predsjedavajućeg

b.       Izbor dva potpredsjedavajuća

4.       Izbor radnih tijela Predstavničkog doma Parlamenta FBIH

 

Napomena: Uručivanje certifikata o izboru za zastupnika u Predstavnički dom Parlamenta FBIH i potpisivanje izjave o prihvatanju mandata bit će upriličeno na samom početku sjednice, a prije usvajanja dnevnog reda.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBIH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

 

S poštovanjem,

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE

                                                             Mirsad Zaimović