Vijesti

Sastanak predsjedavajućeg sa Delegacijom Evropske komisije

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (BiH) Mirsad Zaimović sastao se danas sa delegacijom Evropske komisije (EK) na čelu sa Vassilisom Maragosom, direktorom jedinice D4 – za Kosovo i Bosnu i Hercegovinu i predstavnicima Delegacije Evropske unije (DEU) u BiH.

Na sastanku je razgovarano o stanju u energetskom sektoru FBiH kao i projektu Južne interkonekcije, plinovoda koji će BiH preko Hrvatske povezati s Evropskom mrežom plinovoda. Predsjedavajući Zaimović je ovom prilikom upoznao predstavnike delegacije EK i DEU o ovim krucijalnim pitanjima s naglaskom na zakone iz oblasti energetskog sektora koji su u pripremi ili proceduri. Naglasio je spremnost poštivanja instrukcija EU kako bi se zadovoljili svi neophodni zahtjevi koji su pred BiH. Informirao ih je i o stanju u energetskom sektoru BiH, s naglaskom na perspektive obnovljivih izvora energije koje BiH ima, uključujući i energiju vjetra i sunca.

Predstavnik Evropske komisije Maragos, kao i predstavnici Delegacije EU u BiH iskazali su punu opredjeljenost pomoći BiH na njenom putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Također, iskazali su spremnost pomoći jačanju i izgradnji održivog energetskog sektora u skladu s pravilima Evropske energetske zajednice. Ukazali su i na važnost korištenja finansijskih mogućnosti koje BiH stoje na raspolaganju od strane evropskih finansijskih institucija, među kojima je i Evropska banka za obnovu i razvoj koja finansira  projekte energetskog sektora, od kojih poseban značaj ima projekt Južne interkonekcije, posebno u vrijeme globalne krize poput rata u Ukrajini.