Vijesti

Simpozij o jačanju zdravstvenog sistema u prevenciji i liječenju mentalnih bolesti

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Mirsad Zaimović i potpredsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Mladen Bošković su učestvovali na Simpozijumu “Zašto nam je važno mentalno zdravlje” za direktore u zdravstvenim ustanovama FBiH.

Cilj Simpozija je stavljanje fokusa na značaj aktivnosti zdravstvenog sistema koje se tiču jačanja mentalnog zdravlja, prevencije i liječenja mentalnih bolesti.

Projekat mentalnog zdravlja u BiH u okviru kojeg je organizovan Simpozijum, pružio je značajan doprinos reformi u oblasti mentalnog zdravlja i kontinuirano podržavao zdravstvene vlasti u BiH u njihovim naporima da provedu entitetske politike i strategije o mentalnom zdravlju.

Pomoćnik federalnog ministara zdravlja Goran Čerkez kazao je da je Simpozij bio posebno važan zato što se govori o reformi mentalnog zdravlja koja praktično ulazi u finalnu fazu.

- Za pet, šest mjeseci da taj dio završavamo. Uradili smo velike pomake u ovih 12 godina, koliko je reforma trajala, uspostavili smo 44 centra za mentalno zdravlje u FBiH. Ono što je najvažnije, u te centre smo uveli nove usluge - kazao je Čerkez.

Tom prilikom predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH je podsjetio koliko je važno podržavati zaštitu mentalnog zdravlja.

„Zato ovim putem pozivam vas direktore da budete podrška zaštiti mentalnog zdravlja. Da podržite sve što je do sada uloženo i da podržite daljnju edukaciju osoblja i jačanja timova. Mi ćemo s naše strane podržavati zaštitu mentalnog zdravlja i kroz druge sektore, posebno kroz obrazovni i sektor socijalne zaštite. Političku podršku i opredjeljenje imamo, a na vama je da poštujete zakone i da odgovorno razvijate centre za mentalno zdravlje. To je ono što od vas očekujemo zbog naše djece, zbog našeg društva“ rekao je predsjedavajući Zaimović.

Potpredsjedvajući Predstavničkog doma FBiH Mladen Bošković rekao je da je ovaj dio projekta započeo relativno davno.

- Činjenica je da se posljednje dvije, tri godine, u vrijeme pandemije, u BiH dogodio određeni zastoj. Mislim da je vrijeme da ono što smo započeli prije 10-15 godina ponovo stavimo u funkciju. Kao ministar u perodu od 2010. do 2014. u jednoj županiji primijetio sam značaj centara za mentalno zdravlje i volio bih da se centri za mentalno zdravlje u domovima zdravlja stave u potpunu funkciju - kazao je Bošković.

Simpoziju su pisustvovali direktori domova zdravlja u FBiH kao i relevantni predstavnici javnih ustanova i nevladinih organizacija iz oblasti zdravstva.

slika-3
Slika-2a