Vijesti

Tematska sjednica o položaju i potrebama mladih u Federaciji BiH

 
Komisija za pitanja mladih Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH u saradnji i uz podršku Instituta za razvoj mladih KULT, Westminster fondacijom za demokratiju i Vijećem mladih Federacije BiH organizuje Tematsku sjednicu o položaju i potrebama mladih u Federaciji BiH, a koja će biti održana u utorak 24.05.2022. godine u Sarajevu u zgradi Parlamenta Federacije BiH.
 
Nadležnost Komisije je i da razmatra zakonska i druga akta koji se odnose na statusna pitanja djece i mladih, te je i sama inicirala nekoliko zakona koji se odnose na položaj mladih u FBiH.
 
Cilj Tematske sjednice jeste da za svaku od oblasti koje će biti razmatrane tokom Sjednice, Komisija donese zaključke i preporuke te ih uputi Predstavničkom domu Parlamenta FBiH na usvajanje i dalje postupanje.
 
Izlagači i gosti Tematske sjednice će svojim iskustvom i aktivnim učešćem pomoći u kreiranju zaključaka  koji će doprinijeti boljem položaju mladih, te boljim perspektivama za njihov ostanak u BiH.
 
„ Do boljih prilika za mlade u Federaciji BiH“