Vijesti

Mirjana Marinković Lepić: Svaka vlast, u najvećoj mjeri, svoju svrhu crpi iz brige prema najosjetljivijima a posebno prema djeci bez roditeljskog staranja

Mirjana Marinković-Lepić, predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, sastala se s Malikom Garibijom, nacionalnim direktorom organizacije SOS Dječija sela BiH.

Direktor Garibija je predsjedavajućoj Lepić predstavio projekat Platforma za saradnju parlamentarki i parlamentaraca FBiH: Glas djece i mladih bez roditeljskog staranja.

Cilj Platforme je da se bavi oblastima socijalne zaštite koje se odnose na pitanja od značaja za djecu i mlade bez roditeljskog staranja i porodice s djecom u riziku od razdvajanja kao što su: Zakon o socijalnim uslugama; izmjene i dopune Zakona o hraniteljstvu; izrada Sektorske strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine sa posebnim naglaskom na proces deinstitucionalizacije; status i prava mladih osoba koje napuštaju alternativnu brigu. Navedene okvirne oblasti su u skladu s preporukama o usklađivanju zakonskih regulativa s UN Konvencijom o pravima djeteta, te su obavezujuće u pripremi BiH za pristup EU.

Predsjedavajuća Lepić je Lepić je rekla da će se priključiti Platformi te da ne sumnja da će to učiniti i brojni drugi parlamentarci. Naglasila je da vlast svoj smisao crpi u najvećoj mjeri iz činjenice koliko se brine o najosjetljivijim kategorijama našeg društva, pogotovo prema djeci bez roditeljskog staranja te da će se i svojim ličnim primjerom i angažmanom maksimalno potruditi da tu brigu podigne na veći nivo od dosadašnjeg.

 

FOTGALERIJA