Organizacija doma

Odbor za obrazovanje, znanost, kulturu i sport

Chairperson Jasmina Biščević-Tokić (SDA)
Deputy Chairperson Damir Nikšić (Naša stranka)
Members

Marija Kikaš (HDZ, HSS SR, HSS...)
Ilda Alibegović (NES)
Fuad Abaspahić (SDP)
Amel Mekić (NIP SPU-BIH)
Begajeta Čaušević, Kenela Zuko (SDA)
Ivica Šarić (SDA)
Zekerijah Alagić (DF Željko Komšić) 
Petar Galić (Hrvatski nacionalni pomak)

Contact

Tajnik Odbora za obrazovanje, znanost, kulturu i sport

Almedina Bulić
Tel: +387 33 246-643

E-mail: Almedina.Bulic@parlamentfbih.gov.ba

Competencies

Odbor za obrazovanje, znanost, kulturu i sport razmatra pitanja: o sistemu odgoja i obrazovanja, kulture, sporta i tehničke kulture; o bibliotečkoj djelatnosti; o filmskoj djelatnosti; o zaštiti i korišćenju kulturno-povijesnog i prirodnog nasljeđa; o načelima organizacije naučno- istraživačke djelatnosti; o planiranju i programima razvoja u oblasti obrazovanja i vaspitanja, nauke, kulture, sporta i tehničke kulture i o drugim pitanjima iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta iz nadležnosti Zastupničkog doma. 

Other activities
Gallery