Organizacija doma

Odbor za povratak izbjeglih i raseljenih lica

Predsjednik Luka Faletar (HDZ 1990)
Zamjenik Halil Brajramović (NiP, SPU)
Članovi

Mijo Matanović (HDZ, HSS SR, HSS...)
Senad Subašić (SDP)
Siniša Dukić (SDP)
Damir Nikšić (Naša stranka)
Kenela Zuko (SDA)
Hamdija Abdić (SDA)
Alma Kratina (DF Željko Komšić)
Amir Ibrović (DF Željko Komšić) 
Azmir Husić (SDA)

Kontakt

Sekretar Odbora za povratak izbjeglih i raseljenih lica

Lucija Novaković-Vujica
Tel: +387 33 217-269

E-mail: Lucija.Vujica-Novakovic@parlamentfbih.gov.ba

Nadležnost

Odbor za povratak izbjeglih i raseljenih lica razmatra pitanja: sprovođenja Aneksa VII Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini; o stvaranju pretpostavki za povratak izbjeglih i raseljenih lica u svoje domove; izgradnji i popravci stambenih objekata i infrastrukture u cilju njihovog povratka; naknade štete za imovinu uništenu u ratnim djejstvima i o drugim pitanjima iz oblasti povratka izbjeglih i raseljenih lica iz nadležnosti Predstavničkog doma.

Ostale aktivnosti
Fotografije