Organizacija doma

Komisija za zaštitu ljudskih prava i sloboda

Predsjednik Mirsad Čamdžić (Naša stranka)
Zamjenik Hakija Bošnjaković (SDA)
Članovi
Lana Prlić (SDP)
Kristina Šimović (HDZ, HSS SR...)
Amra Junuzović-Kaljić (Povjerenje, NIP, SPU)
Jasmina Biščević-Tokić (SDA)
Salko Zildžić (SDA)
Dejana Čolić (DF Željko Komšić)
Safet Kovačević (SDA)
Stipe Tokić (HDZ 1990)
Mirjana Marinković-Lepić (Naša stranka)
Kontakt

Sekretar Komisije za zaštitu ljudskih prava i sloboda

Lucija Vujica-Novaković
Tel: +387 33 217-269

E-mail: Lucija.Vujica-Novakovic@parlamentfbih.gov.ba

Nadležnost
  • razmatra pitanja u vezi sa kršenjem sloboda i prava građana utvrđenih Ustavom Federacije i zakonima Federacije od državnih organa, javnih ustanova i organizacija koje vrše javna ovlašćenja, kao i šira pitanja od značaja za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda koja pokreću ombudsmeni, građani, političke organizacije i udruženja građana, druge organizacije i zajednice i o tome izvještava Predstavnički dom; ukazuje na pojave i probleme u ostvarivanju i zaštiti ljudskih sloboda i prava i predlaže mjere za njihovu efikasniju zaštitu. Po pravilu, Komisija ne razmatra pitanja po kojima su u toku sudski i drugi postupci, osim ako se radi o neprihvatljivom odugovlačenju postupka ili očiglednoj zloupotrebi vlasti i samovolji na koje ukaže ombudsmen; 
  • razmatra predstavke, žalbe i prijedloge koje građani upućuju ili neposredno podnose Predstavničkom domu i o tome obavještava podnosioca; 
  • neposredno radi na predstavkama, žalbama i prijedlozima koji se odnose na prava i dužnosti za koje je u Ustavu Federacije utvrđeno da ih vrši Federacija i njeni organi i o svom stavu obavještava podnosioca predstavke, žalbe, odnosno prijedloga i predlaže nadležnim organima i organizacijama mjere za rješavanje pitanja i problema iznesenih u predstavkama, žalbama i prijedlozima; 
  • razmatra, proučava i analizira pojave i probleme na koje se u predstavkama, žalbama i prijedlozima ukazuje, radi sagledavanja uzroka zbog kojih se oni podnose, i o tome obavještava Predstavnički dom; 
  • razmatra predstavke, žalbe i prijedloge u kojima se pokreće pitanje odgovornosti funkcionera koje bira ili imenuje Predstavnički dom i dostavlja ih sa svojim mišljenjem nadležnom tijelu Predstavničkog doma i
  • razmatra predstavke, žalbe i prijedloge u kojima se ukazuje na pojave koje nastaju u primjeni zakona i drugih akata ili na nepravilno izvršavanje tih akata i o tome obavještava Predstavnički dom i nadležna radna tijela Predstavničkog doma i predlaže preduzimanje određenih mjera. 

Predstavke, žalbe i prijedloge kojima se pokreću inicijative za donošenje, izmjenu ili dopunu zakona i drugih akata Komisija dostavlja predsjedavajućem Predstavničkog doma i potpredsjedavajućim Predstavničkog doma.

Ostale aktivnosti
Fotografije