Organizacija doma

Odbor za boračka i invalidska pitanja

Predsjednik Dževad Adžem
Zamjenik Rahim Gadžić
Članovi
Mujo Hasić
Mustafa Hrvić
Zijat Mušić
Tašo Dacić
Hasan Muratović
Boro Krišto
Marijan Klaić
Šemsudin Kavazović
Matea Cakalin
Kontakt

Sekretar Odbora za boračka i invalidska pitanja

Hanka Omanović

Tel: 033/215-622

E-mail: hanka.omanovic@parlamentfbih.gov.ba

Nadležnost

Odbor za boračka i invalidska pitanja razmatra pitanja: položaja, statusa i posebne zaštite boraca, ratnih vojnih invalida, civilnih žrtava rata, članova porodica šehida, odnosno poginulih boraca i demobilisanih pripadnika oružanih snaga Federacije i druga pitanja iz ove oblasti iz nadležnosti Predstavničkog doma. 

Ostale aktivnosti
Fotografije