Organizacija doma

Odbor za boračka i invalidska pitanja

Predsjednik Amra Junuzović-Kaljić (Povjerenje, NIP, SPU)
Zamjenik Almedin Aliefendić (SDA)
Članovi

Dragan Mioković (Naša stranka)
Razim Halkić (SDP)
Mario Karamatić (HDZ, HSS SR, HSS...)
Hamdija Abdić (SDA)
Fahrudin Skopljak (SDA)
Hajrudin Žilić (DF Željko Komšić)
Mijo Matanović (HDZ, HSS SR, HSS...)
Drago Stanić (HDZ 1990)

Kontakt

Odbor za boračka i invalidska pitanja

Hanka Omanović, stručni saradnik

Tel: 033/215-622

E-mail: hanka.omanovic@parlamentfbih.gov.ba

Nadležnost

Odbor za boračka i invalidska pitanja razmatra pitanja: položaja, statusa i posebne zaštite boraca, ratnih vojnih invalida, civilnih žrtava rata, članova porodica šehida, odnosno poginulih boraca i demobilisanih pripadnika oružanih snaga Federacije i druga pitanja iz ove oblasti iz nadležnosti Predstavničkog doma. 

Ostale aktivnosti
Fotografije