Organizacija doma

Odbor za boračka i invalidska pitanja

Predsjednik Halil Bajramović (Povjerenje, NIP, SPU)
Zamjenik Almedin Aliefendić (SDA)
Članovi

Dragan Mioković (Naša stranka)
Razim Halkić (SDP)
Mario Karamatić (HDZ, HSS SR, HSS...)
Amra Junuzović-Kaljić (Povjerenje, NIP, SPU)
Hamdija Abdić (SDA)
Fahrudin Skopljak (SDA)
Hajrudin Žilić (DF Željko Komšić)
Mijo Matanović (HDZ, HSS SR, HSS...)
Drago Stanić (HDZ 1990)

Kontakt

Odbor za boračka i invalidska pitanja

Hanka Omanović, stručni saradnik

Tel: 033/215-622

E-mail: hanka.omanovic@parlamentfbih.gov.ba

Nadležnost

Odbor za boračka i invalidska pitanja razmatra pitanja: položaja, statusa i posebne zaštite boraca, ratnih vojnih invalida, civilnih žrtava rata, članova porodica šehida, odnosno poginulih boraca i demobilisanih pripadnika oružanih snaga Federacije i druga pitanja iz ove oblasti iz nadležnosti Predstavničkog doma. 

Ostale aktivnosti
Fotografije