Organizacija doma

Komisija za sigurnost

Predsjednik Damir Mašić
Zamjenik Hajrudin Žilić
Članovi
Irfan Čengić
Eldin Vrače
Zijat Mušić
Hamdija Abdić
Sanela Prašović-Gadžo
Salko Zildžić
Petar Galić
Elzina Pirić
Ante Baković
Kontakt

Sekretar Komisije za bezbjednost

Muamera Ahmedspahić
Tel: +387 33 206-236; 

E-mail: muamera.ahmedspahic@parlamentfbih.gov.ba

Nadležnost

Komisija za bezbjednost: razmatra pitanja sistema i politike u oblasti bezbjednosti u okviru prava i dužnosti Predstavničkog doma i, u vezi s tim, daje mišljenja i prijedloge Predstavničkom domu; predlaže mjere za organizovanje, vođenje i razvoj bezbjednosti Federacije; razmatra pitanja suzbijanja terorizma, međukantonalnog kriminala, neovlašćene trgovine drogom i organizovanog kriminala; razmatra pitanja o nabavljanju, držanju i nošenju oružja; razmatra nacrte i prijedloge zakona i drugih opštih akata kojima se reguliše oblast bezbjednosti Federacije i daje mišljenja i prijedloge Predstavničkom domu. 

Komisija može provoditi istragu i u tu svrhu zahtijevati svjedočenja, dokaze i dokumente.

Ostale aktivnosti
Fotografije