Organizacija doma

Zakonodavno-pravna komisija

Predsjednik Belmin Zukan (SDP)
Zamjenik Delfa Dejanović (HDZ, HSS SR, HSS, HSP...)
Članovi
Haris Silajdžić (SBiH)
Marko Cvitanović (NS)
Mirza Batalović (NES)
Hakija Bošnjaković (SDA)
Adisa Kokić-Hinović (SDA)
Dennis Gratz (DF Željko Komšić)
 

Iz reda stručnih, naučnih, kulturnih i javnih radnika:

Jasna Planinčić
Miroslav Marić
Vernes Mulić

Kontakt

Sekretar Zakonodavno-pravne komisije

---

Tel: 033/4209-720

E-mail: zakonodavno.pravnakomisija@parlamentfbih.gov.ba, 

Nadležnost
  • razmatra nacrte i prijedloge zakona, drugih propisa i opštih akata koje donosi Predstavnički dom u pogledu njihove usklađenosti sa Ustavom Federacije i pravnim sistemom, kao i u pogledu pravne obrade i o tome podnosi izvještaj sa mišljenjem i prijedlozima Predstavničkom domu; 
  • razmatra pitanja zakonodavne metodologije i druga pitanja od značaja za ujednačavanje pravno-tehničke obrade akata koje donosi Predstavnički dom; 
  • razmatra, na zahtjev Predstavničkog doma, opšte akte organizacija i zajednica na koje Predstavnički dom daje potvrdu, odnosno saglasnost sa stanovišta usklađenosti sa Ustavom Federacije i zakonom i o tome podnosi izvještaj sa mišljenjem i prijedlozima; 
  • utvrđuje prečišćene tekstove zakona, drugih propisa i opštih akata Predstavničkog doma ako je za to ovlašćena; 
  • učestvuje u pripremanju programa rada zakonodavne djelatnosti Predstavničkog doma i 
  • obavlja i druge poslove određene ovim Poslovnikom. 

Prijedlozi Komisije koji su formulisani kao izmjene ili dopune prijedloga zakona i drugih propisa i opštih akata unose se u njen izvještaj i smatraju se amandmanima.

Sjednice
Ostale aktivnosti
Fotografije