Organizacija doma

Odbor za rad i socijalnu zaštitu

Predsjednik -
Zamjenik Nijaz Hušić (SDA)
Članovi

Marija Kikaš (HDZ, HSS SR, HSS...)
Kristina Šimović (HDZ, HSS SR, HSS...)
Azra Okić (SDP)
Amir Purić (Naša stranka)
Safet Kovačević (SDA)
Eldar Čomor (SDA)
Marijana Hrvić-Šikuljak (DF Željko Komšić)
Fadil Novalić (SDA)
Alma Kratina (DF Željko Komšić)

Kontakt

Sekretar Odbora za rad i socijalnu zaštitu

Habiba Zukić
Tel: +387 33 222-668

E-mail: Habiba.Zukic@parlamentfbih.gov.ba

Nadležnost

Odbor za rad i socijalnu zaštitu razmatra pitanja: o osnovnim pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa; o zaštiti na radu; o penzijskom i invalidskom osiguranju; o načelima dječije zaštite; o zapošljavanju; o zaštiti starih i iznemoglih lica i drugim vidovima socijalne zaštite i o drugim pitanjima iz oblasti rada i socijalne zaštite iz nadležnosti Predstavničkog doma.  

Ostale aktivnosti
Fotografije