Organizacija doma

Mandatno-imunitetska komisija

Predsjednik Hajrudin Žilić (DF Željko Komšić)
Zamjenik Edin Mušić (SDA)
Članovi

Mirza Batalović (NES)
Franka Leko (HDZ, HSS SR, HSS...)
Azra Okić (SDP)
Elvir Karajbić (SDP)
Azmir Husić (SDA)
Dario Knezović (HDZ, HSS SR, HSS...)
Zekerijah Alagić (DF Željko Komšić)
Almedin Aliefendić (SDA)
Fahrudin Skopljak (SDA)

 

Kontakt

Sekretar Mandatno-imunitetske komisije

Bernarda Šimunović
Tel: +387 33 246-593

E-mail:
Bernarda.Simunovic@parlamentfbih.gov.ba

Nadležnost

Mandatno-imunitetska komisija: razmatra pitanja u vezi sa primjenom imuniteta poslanika u Predstavničkom domu; obavještava Predstavnički dom o slučajevima koji povlače prestanak mandata poslanika; obavlja poslove Verifikacione komisije u vezi sa verifikacijom mandata poslanika koji su naknadno izabrani. 

Ostale aktivnosti
Fotografije