Organizacija doma

Mandatno-imunitetska komisija

Predsjednik Dženana Hodžić
Zamjenik Ankica Kolar-Jurčević
Članovi

Mustafa Hrvić
Azra Hadžić
Ismet Osmanović
Samila Zejćirović
Enver Jukanović
Ilijana Dronjić
Safer Demirović

Jasmina Zubić

Kontakt

Sekretar Mandatno-imunitetske komisije

Bernarda Šimunović
Tel: +387 33 263-001

E-mail:
Bernarda.Simunovic@parlamentfbih.gov.ba

Nadležnost

Mandatno-imunitetska komisija: razmatra pitanja u vezi sa primjenom imuniteta poslanika u Predstavničkom domu; obavještava Predstavnički dom o slučajevima koji povlače prestanak mandata poslanika; obavlja poslove Verifikacione komisije u vezi sa verifikacijom mandata poslanika koji su naknadno izabrani. 

Ostale aktivnosti
Fotografije