Organizacija doma

Odbor za energetiku, rudarstvo i industriju

Predsjednik Bahrudin Šarić
Zamjenik Miralem Galijašević
Članovi

Mujo Hasić
Sanela Klarić
Adin Huremović
Hamdija Abdić
Suad Kaknjo
Husein Rošić
Stanko Musa
Safer Demirović
Mujić Zeid

Kontakt

Sekretar Odbora za energetiku, rudarstvo i industriju

Habiba Zukić
Tel: +387 33 222-668

E-mail: Habiba.Zukic@parlamentfbih.gov.ba

 

Nadležnost

Odbor za energetiku, rudarstvo i industriju razmatra pitanja: utvrđivanja energetske politike, uključujući raspodjelu između kantona, te osiguranje i održavanje potrebne infrastrukture; o elektroprivredi, rudarstvu i korišćenju drugih prirodnih bogatstava; o metalurgiji i metalopreradi; o projektovanju i izgradnji investicionih i drugih objekata iz oblasti energetike, rudarstva i industrije; o načelima za način vršenja ovih djelatnosti; o programima razvoja u oblasti energetike, rudarstva i industrije; upravljanja u privrednim subjektima sa pretežnom državnom vlasničkom strukturom; sistem organizacije u industriji; uticaj mjera ekonomske politike na industrijski razvoj; projektovanja i izgradnje investicionih i drugih objekata; o saobraćaju i vezama; o komunikacijskoj i transportnoj infrastrukturi, u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine; i druga pitanja iz oblasti privrede, energetike, rudarstva i industrije, kao privredne djelatnosti i grana industrije, iz nadležnosti Predstavničkog doma.

Ostale aktivnosti
Fotografije