Organizacija doma

Odbor za transport i komunikacije

Predsjednik Adin Huremović
Zamjenik Ramiz Karić
Članovi

Bahrudin Šarić
Nasiha Pozder
Ivan Boban
Zlatko Ercegović
Enver Jukanović
Husein Topčagić
Adnan Efendić

Marijan Klaić

Kontakt

Sekretar Odbora za promet i komunikacije

Lucija Novaković-Vujica
Tel: +387 33 217-269

E-mail: Lucija.Vujica-Novakovic@parlamentfbih.gov.ba

Nadležnost

Odbor za promet i komunikacije razmatra: politiku i programe obnove i razvoja Federacije u oblasti prometa i komunikacija, utvrđivanje politike i mjera za njenu realizaciju u oblasti prometa i komunikacija, zakone i druge propise iz nadležnosti Parlamenta Federacije u oblasti prometa i komunikacija i druga pitanja iz ove oblasti, a koja su u nadležnosti Parlamenta Federacije. 

Ostale aktivnosti
Fotografije